Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2207(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0142/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0142/2015

Συζήτηση :

PV 18/05/2015 - 21
CRE 18/05/2015 - 21

Ψηφοφορία :

PV 19/05/2015 - 5.13
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0197

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 18 Μαΐου 2015 - Στρασβούργο

21. Ασφαλέστερη υγειονομική περίθαλψη στην Ευρώπη (σύντομη παρουσίαση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την ασφαλέστερη υγειονομική περίθαλψη στην Ευρώπη: βελτίωση της ασφάλειας των ασθενών και καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής [2014/2207(INI)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Piernicola Pedicini (A8-0142/2015)

Ο Piernicola Pedicini προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Paul Rübig, João Ferreira, Anna Záborská, Cristian-Silviu Buşoi και Seán Kelly.

Ο Πρόεδρος διακόπτει τον Seán Kelly για να καλέσει τον Doru-Claudian Frunzulică, ο οποίος διαταράσσει τη συνεδρίαση, να εγκαταλείψει την αίθουσα.

Ο Doru-Claudian Frunzulică εγκαταλείπει το ημικύκλιο.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Seán Kelly.

Παρεμβαίνει ο Andrus Ansip (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.5.2015.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου