Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2207(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0142/2015

Ingivna texter :

A8-0142/2015

Debatter :

PV 18/05/2015 - 21
CRE 18/05/2015 - 21

Omröstningar :

PV 19/05/2015 - 5.13
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0197

Protokoll
Måndagen den 18 maj 2015 - Strasbourg

21. Säkrare hälso- och sjukvård i Europa (kortfattad redogörelse)
CRE

Betänkande om säkrare hälso- och sjukvård i Europa: förbättrad patientsäkerhet och bekämpning av antimikrobiell resistens [2014/2207(INI)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Piernicola Pedicini (A8-0142/2015)

Piernicola Pedicini redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Paul Rübig, João Ferreira, Anna Záborská, Cristian-Silviu Buşoi och Seán Kelly.

Talmannen avbröt Seán Kelly för att be Doru-Claudian Frunzulică, som hade stört sammanträdet, att lämna kammaren.

Doru-Claudian Frunzulică lämnade kammaren.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly.

Talare: Andrus Ansip (vice ordförande för kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 5.13 i protokollet av den 19.5.2015.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy