Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2209(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0135/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0135/2015

Συζήτηση :

PV 18/05/2015 - 22
CRE 18/05/2015 - 22

Ψηφοφορία :

PV 19/05/2015 - 5.14
CRE 19/05/2015 - 5.14
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0198

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 18 Μαΐου 2015 - Στρασβούργο

22. Ευκαιρίες πράσινης ανάπτυξης για τις ΜΜΕ (σύντομη παρουσίαση)
CRE

Έκθεση σχετικά με τις ευκαιρίες πράσινης ανάπτυξης των ΜΜΕ [2014/2209(INI)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Philippe De Backer (A8-0135/2015)

Ο Philippe De Backer προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Paul Rübig, Νότης Μαριάς, João Ferreira, Igor Šoltes και Bronis Ropė.

Παρεμβαίνει η Elżbieta Bieńkowska (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.5.2015.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου