Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Понеделник, 18 май 2015 г. - Страсбург
 1.Възобновяване на сесията
 2.In memoriam
 3.Одобряване на протокола от предишното заседание
 4.Избиране на заместник-председател (Срок за представяне на кандидатури)
 5.График на месечните сесии на Парламента за 2016 г.
 6.Състав на Парламента
 7.Проверка на пълномощията
 8.Състав на комисиите и делегациите
 9.Писмена декларация (член 136, параграф 4 от Правилника за дейността)
 10.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)
 11.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 12.Внесени документи
 13.Предаване на текстове на споразумения от Съвета
 14.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 15.Ред на работа
 16.Индекси, използвани като референтни показатели за целите на финансови инструменти и финансови договори ***I (разискване)
 17.Финансиране на развитието (разискване)
 18.Споразумения за тютюна (разискване)
 19.Правила за ДДС и за ДДС със съкратено обслужване на едно гише (MOSS) за дигитални услуги, книги и документи в ЕС (разискване)
 20.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 21.По-безопасно здравно обслужване в Европа (кратко представяне)
 22.Възможности за „зелен“ растеж за МСП (кратко представяне)
 23.Дневен ред на следващото заседание
 24.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
 Приложение 1 - Учредяване на Европейска година за борба с насилието над жени (писмена декларация)
Протокол (168 kb) Присъствен списък (56 kb) Приложение 1 (13 kb) 
 
Протокол (199 kb) Присъствен списък (35 kb)    
 
Протокол (275 kb) Присъствен списък (68 kb)    
Правна информация - Политика за поверителност