Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Mandag den 18. maj 2015 - Strasbourg
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Mindeord
 3.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 4.Valg af en næstformand i Europa-Parlamentet (frist for kandidaturer)
 5.Parlamentets mødekalender - 2016
 6.Parlamentets sammensætning
 7.Valgs prøvelse
 8.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 9.Skriftlig erklæring (forretningsordenens artikel 136)
 10.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)
 11.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 12.Modtagne dokumenter
 13.Tekster til aftaler sendt af Rådet
 14.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)
 15.Arbejdsplan
 16.Indeks, der bruges som benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter ***I (forhandling)
 17.Udviklingsfinansiering (forhandling)
 18.Tobaksaftaler (forhandling)
 19.Momsregler og moms-mini-one-stop-shop (MOSS) for digitale tjenesteydelser, bøger og aviser i EU (forhandling)
 20.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 21.Sikrere sundhedsydelser i Europa (kortfattet forelæggelse)
 22.Grønne vækstmuligheder for SMV'er (kortfattet forelæggelse)
 23.Dagsorden for næste møde
 24.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
 Bilag 1 - Oprettelse af et europæisk år for bekæmpelse af vold mod kvinder (skriftlig erklæring)
Protokol (138 kb) Tilstedeværelsesliste (56 kb) Bilag 1 (10 kb) 
 
Protokol (171 kb) Tilstedeværelsesliste (35 kb)    
 
Protokol (257 kb) Tilstedeværelsesliste (61 kb)    
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik