Προηγούμενο 
 Επόμενο 
RCVVOTESPVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 18 Μαΐου 2015 - Στρασβούργο
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Νεκρολογία
 3.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 4.Εκλογή Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων)
 5.Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Κοινοβουλίου για το 2016
 6.Σύνθεση του Σώματος
 7.Έλεγχος των εντολών
 8.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 9.Γραπτή δήλωση (άρθρο 136 του Κανονισμού)
 10.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)
 11.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 12.Κατάθεση εγγράφων
 13.Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών
 14.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)
 15.Διάταξη των εργασιών
 16.Δείκτες που χρησιμοποιούνται ως δείκτες αναφοράς σε χρηματοπιστωτικά μέσα και χρηματοπιστωτικές συμβάσεις ***I (συζήτηση)
 17.Χρηματοδότηση της ανάπτυξης (συζήτηση)
 18.Συμφωνίες σχετικά με το εμπόριο προϊόντων καπνού (συζήτηση)
 19.Κανόνες για τον ΦΠΑ και μικρές μονοαπευθυντικές θυρίδες για τον ΦΠΑ (MOSS) όσον αφορά τις ψηφιακές υπηρεσίες, τα βιβλία και τα έγγραφα στην ΕΕ (συζήτηση)
 20.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 21.Ασφαλέστερη υγειονομική περίθαλψη στην Ευρώπη (σύντομη παρουσίαση)
 22.Ευκαιρίες πράσινης ανάπτυξης για τις ΜΜΕ (σύντομη παρουσίαση)
 23.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 24.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
 Παράρτηµα 1 - Θέσπιση Ευρωπαϊκού Έτους Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών (γραπτή δήλωση)
Συνοπτικά πρακτικά (165 kb) Κατάσταση παρόντων (57 kb) Παράρτημα 1 (12 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (206 kb) Κατάσταση παρόντων (36 kb)    
 
Συνοπτικά πρακτικά (272 kb) Κατάσταση παρόντων (69 kb)    
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου