Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Esmaspäev, 18. mai 2015 - Strasbourg
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.In memoriam
 3.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 4.Euroopa Parlamendi asepresidendi valimine (kandidaatide ülesseadmise tähtaeg)
 5.Parlamendi 2016. aasta osaistungjärkude ajakava
 6.Parlamendi koosseis
 7.Volituste kontrollimine
 8.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 9.Kirjalik deklaratsioon (kodukorra artikkel 136)
 10.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)
 11.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 12.Esitatud dokumendid
 13.Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid
 14.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 15.Tööplaan
 16.Finantsinstrumentide ja -lepingute puhul korraldatud näitajatena kasutatavad indeksid ***I (arutelu)
 17.Arengu rahastamine (arutelu)
 18.Tubakakokkulepped (arutelu)
 19.Digitaalteenuste, raamatute ja ajalehtede käibemaksueeskirjad ja käibemaksu väikene kontaktpunkt ELis (arutelu)
 20.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 21.Ohutumad tervishoiuteenused Euroopas (lühiettekanne)
 22.VKEde säästva kasvu võimalused (lühiettekanne)
 23.Järgmise istungi päevakord
 24.Istungi lõpp
 Kohalolijate nimekiri
 Lisa 1 - Naistevastase vägivalla vastu võitlemise Euroopa aasta väljakuulutamine (kirjalik deklaratsioon)
Protokoll (139 kb)  Kohalolijate nimekiri (56 kb)  1 lisa (10 kb)
 
Protokoll (170 kb)  Kohalolijate nimekiri (35 kb)
 
Protokoll (248 kb)  Kohalolijate nimekiri (62 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika