Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Poniedziałek, 18 maja 2015 r. - Strasburg
 1.Wznowienie sesji
 2.In Memoriam
 3.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 4.Wybór wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego (termin składania kandydatur)
 5.Kalendarz sesji miesięcznych Parlamentu na 2016 r.
 6.Skład Parlamentu
 7.Weryfikacja mandatów
 8.Skład komisji i delegacji
 9.Oświadczenie pisemne (art. 136 Regulaminu)
 10.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)
 11.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 12.Składanie dokumentów
 13.Teksty porozumień przekazane przez Radę
 14.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 15.Porządek obrad
 16.Wskaźniki w instrumentach finansowych i umowach finansowych ***I (debata)
 17.Finansowanie rozwoju (debata)
 18.Umowy w sprawie wyrobów tytoniowych (debata)
 19.Przepisy dotyczące podatku VAT i małego punktu kompleksowej obsługi VAT (MOSS) od usług cyfrowych, książek i gazet w UE (debata)
 20.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 21.Bezpieczniejsza opieka zdrowotna w Europie (krótka prezentacja)
 22.Możliwości dla MŚP w związku z ekologicznym wzrostem gospodarczym (krótka prezentacja)
 23.Porządek obrad następnego posiedzenia
 24.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
 Załącznik 1 - Ustanowienie europejskiego roku walki z przemocą wobec kobiet (oświadczenie pisemne)
Protokół (142 kb) Lista obecności (56 kb) Załącznik 1 (10 kb) 
 
Protokół (197 kb) Lista obecności (35 kb)    
 
Protokół (262 kb) Lista obecności (61 kb)    
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności