Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Pondelok, 18. mája 2015 - Štrasburg
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.In memoriam
 3.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 4.Voľba podpredsedu (lehota na predloženie návrhov kandidátov)
 5.Harmonogram schôdzí Parlamentu – 2016
 6.Zloženie Parlamentu
 7.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca
 8.Zloženie výborov a delegácií
 9.Písomné vyhlásenie (článok 136 rokovacieho poriadku)
 10.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)
 11.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 12.Predloženie dokumentov
 13.Texty zmlúv poskytnutých Radou
 14.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 15.Program práce
 16.Referenčné indexy v rámci finančných nástrojov a zmlúv ***I (rozprava)
 17.Financovanie rozvoja (rozprava)
 18.Dohody o tabaku (rozprava)
 19.Pravidlá týkajúce sa DPH a zjednodušený režim jedného kontaktného miesta (MOSS) pre DPH na digitálne služby, knihy a noviny v EÚ (rozprava)
 20.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 21.Bezpečnejšia zdravotná starostlivosť v Európe (stručná prezentácia)
 22.Možnosti ekologického rastu pre MSP (stručná prezentácia)
 23.Program rokovania na nasledujúci deň
 24.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
 Príloha 1 - Vyhlásenie európskeho roka boja proti násiliu páchanému na ženách (písomné vyhlásenie)
Zápisnica (140 kb) Prezenčná listina (56 kb) Príloha 1 (10 kb) 
 
Zápisnica (194 kb) Prezenčná listina (35 kb)    
 
Zápisnica (260 kb) Prezenčná listina (62 kb)    
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia