Föregående 
 Nästa 
RCVVOTESPVTACRE
Protokoll
Måndagen den 18 maj 2015 - Strasbourg
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Parentation
 3.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 4.Val av en vice talman för Europaparlamentet (tidsfrist för inlämning av nomineringar)
 5.Parlamentets sammanträdeskalender för 2016
 6.Parlamentets sammansättning
 7.Valprövning
 8.Utskottens och delegationernas sammansättning
 9.Skriftlig förklaring (artikel 136 i arbetsordningen)
 10.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)
 11.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 12.Inkomna dokument
 13.Avtalstexter översända av rådet
 14.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 15.Arbetsplan
 16.Index som används som referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal ***I (debatt)
 17.Finansiering för utveckling (debatt)
 18.Tobaksavtal (debatt)
 19.Mervärdesskatteregler för digitala tjänster, böcker och tidningar i EU (debatt)
 20.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 21.Säkrare hälso- och sjukvård i Europa (kortfattad redogörelse)
 22.Möjligheter till grön tillväxt för små och medelstora företag (kortfattad redogörelse)
 23.Föredragningslista för nästa sammanträde
 24.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
 Bilaga 1 - Inrättande av ett europeiskt år för bekämpning av våld mot kvinnor (skriftlig förklaring)
Protokoll (143 kb) Närvarolista (56 kb) Bilaga 1 (10 kb) 
 
Protokoll (172 kb) Närvarolista (35 kb)    
 
Protokoll (255 kb) Närvarolista (61 kb)    
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy