Indeks 
Zapisnik
PDF 251kWORD 193k
Ponedjeljak, 18. svibnja 2015. - Strasbourg
1.Nastavak zasjedanja
 2.Sjećanje
 3.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 4.Izbor potpredsjednika Europskog parlamenta (rok za podnošenje kandidatura)
 5.Raspored sjednica Parlamenta za 2016.
 6.Sastav Parlamenta
 7.Provjera valjanosti mandata
 8.Sastav odbora i izaslanstava
 9.Pisana izjava (članak 136. Poslovnika)
 10.Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 78. Poslovnika)
 11.Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)
 12.Podnošenje dokumenata
 13.Tekstovi sporazuma koje je proslijedilo Vijeće
 14.Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)
 15.Plan rada
 16.Indeksi koji se rabe kao referentne vrijednosti u financijskim instrumentima i financijskim ugovorima ***I (rasprava)
 17.Financiranje razvoja (rasprava)
 18.Sporazumi o duhanu (rasprava)
 19.Pravila o PDV-u i o sustavu PDV MOSS (''sve na jednom mjestu'') za digitalne usluge, knjige i novine u EU-u (rasprava)
 20.Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti
 21.Sigurnija zdravstvena skrb u Europi (kratko predstavljanje)
 22.Mogućnosti zelenog rasta za MSP-ove (kratko predstavljanje)
 23.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 24.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH
 Prilog 1 - Proglašenje europske godine borbe protiv nasilja nad ženama (pisana izjava)


PREDSJEDA: Martin SCHULZ
predsjednik

1. Nastavak zasjedanja

Dnevna sjednica otvorena je u 17:05.


2. Sjećanje

Predsjednik je u ime Parlamenta odao počast Hansu Jansenu koji je preminuo 5. svibnja 2015.


3. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


4. Izbor potpredsjednika Europskog parlamenta (rok za podnošenje kandidatura)

Na prijedlog predsjednika rok za podnošenje kandidatura za izbor potpredsjednika određen je za utorak 19. svibnja 2015. u 18 sati.

Izbor će se održati u srijedu 20. svibnja 2015. u 12 sati.


5. Raspored sjednica Parlamenta za 2016.

Konferencija predsjednika je na svom sastanku 30. travnja 2015. uvojila sljedeći nacrt rasporeda sjednica u parlamentarnoj godini 2016.:

- od 18. do 21. siječnja

- od 1. do 4. veljače

- 24. i 25. veljače

- od 7. do 10. ožujka

- od 11. do 14. travnja

- 27. i 28. travnja

- od 9. do 12. svibnja

- 25. i 26. svibnja

- od 6. do 9. lipnja

- 22. i 23. lipnja

- od 4. do 7. srpnja

- od 12. do 15. rujna

- od 3. do 6. listopada

- od 24. do 27. listopada

- od 21. do 24. studenog

- 30. studenog i 1. prosinca

- od 12. do 15. prosinca

Rok za podnošenje amandmana: utorak 19. svibnja 2015. u 12 sati.

Glasovanje: srijeda 20. svibnja 2015. u 12 sati. (točka 10.2 zapisnika od 20.5.2015.)


6. Sastav Parlamenta

Parlament je nakon smrti Hansa Jansena utvrdio, u skladu s člankom 4. stavkom 1. Poslovnika, da je zastupničko mjesto slobodno od 6. svibnja 2015.

°
° ° °

Nadležna finska tijela obavijestila su Europski parlament o izboru Pirkke Ruohonen-Lerner umjesto Sampa Terhoa na mjesto zastupnika u Europskom parlamentu s učinkom od 27. travnja 2015.

Sukladno s člankom 3. stavkom 2. Poslovnika, dok se ne provjeri valjanost zastupničkog mandata ili donese odluka o mogućem sporu Pirkko Ruohonen-Lerner sudjeluje na sjednicama Parlamenta i njegovih tijela sa svim pravima koja joj uz to pripadaju pod uvjetom da je prethodno izjavila da ne obnaša dužnost nespojivu s dužnošću zastupnice u Europskom parlamentu.


7. Provjera valjanosti mandata

Prema prijedlogu odbora JURI, Parlament je odlučio potvrditi mandat Hannu Takkuli od 27. travnja 2015.


8. Sastav odbora i izaslanstava

Predsjednik je od klubova ECR i EFDD primio sljedeće zahtjeve za imenovanje:

Izaslanstvo u Zajedničkoj parlamentarnoj skupštini AKP-a i EU-a: Tomasz Piotr Poręba umjesto Iana Duncana

Izaslanstvo za odnose s SAD-om: Pirkko Ruohonen-Lerner umjesto Sampa Terha

Odbor ECON: Pirkko Ruohonen-Lerner umjesto Sampa Terha

Izaslanstvo u Parlamentarnom odboru za stabilizaciju i pridruživanje EU-a i Crne Gore: Marco Zullo više nije član.

Ta će se imenovanja smatrati odobrenima ako do usvajanja aktualnog zapisnika ne bude zaprimljena nijedna primjedba.


9. Pisana izjava (članak 136. Poslovnika)

Predsjednik je obavijestio Parlament da je sljedeću pisanu izjavu potpisala većina zastupnika u Parlamentu:

Pisana izjava br. 4/2015 o proglašenju europske godine borbe protiv nasilja nad ženama koju su podnijeli sljedeći zastupnici: Marc Tarabella i 14 drugih zastupnika.

U skladu s člankom 136. stavkom 4. Poslovnika, ta se pisana izjava objavljuje u ovom zapisniku s imenima potpisnika (prilog 1. zapisnika od 18.5.2015.).


10. Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 78. Poslovnika)

Predsjednik je objavio da će zajedno s predsjednikom Vijeća u srijedu potpisati sljedeće akte donesene u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom:

- Uredba europskog Parlamenta i Vijeća o postupku u slučaju nesolventnosti (preinaka) (00031/2015/LEX - C8-0129/2015 - 2012/0360(COD))

- Direktiva europskog Parlamenta i Vijeća o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma, o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage Direktive 2005/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive Komisije 2006/70/EZ (00030/2015/LEX - C8-0128/2015 - 2013/0025(COD))

- Uredba europskog Parlamenta i Vijeća o informacijama koje su priložene prijenosu novčanih sredstava i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1781/2006 (00029/2015/LEX - C8-0127/2015 - 2013/0024(COD))

- Uredba europskog Parlamenta i Vijeća o izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 850/98, (EZ) br. 2187/2005, (EZ) br. 1967/2006, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 254/2002, (EZ) br. 2347/2002 i (EZ) br. 1224/2009 te uredaba (EU) br. 1379/2013 i (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu obveze iskrcavanja i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1434/98 (00011/2015/LEX - C8-0126/2015 - 2013/0436(COD))

- Uredba europskog Parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1304/2013 u pogledu dodatnog iznosa početnog predfinanciranja koji se isplaćuje za operativne programe koji dobivaju potporu iz Inicijative za zapošljavanje mladih (00019/2015/LEX - C8-0125/2015 - 2015/0026(COD))


11. Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)

U skladu s člankom 105. stavkom 6. Poslovnika, predsjednik Konferencije predsjednika odbora obavijestio je predsjednika Parlamenta da nije uložen nijedan prigovor na:

Preporuku Odbora AGRI o neulaganju prigovora na Delegiranu uredbu Komisije od 27. travnja 2015. o izmjeni Priloga I. Uredbi (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (C(2015)02802 – 2015/2673(DEA)) (B8-0439/2015).

Preporuka se smatra prihvaćenom ako nijedan klub zastupnika ili najmanje četrdeset zastupnika u roku od dvadeset i četiri sata na nju ne ulože prigovor. U suprotnom se slučaju o njoj glasuje.

Preporuka je dostupna na internetskoj stranici Europarl za vrijeme trajanja ove sjednice.


12. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Imenovanje članice Revizorskog suda - Bettina Michelle Jakobsen (DK) (08487/2015 - C8-0122/2015 - 2015/0803(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Europske unije i Ujedinjenih Arapskih Emirata o izuzeću od obveze posjedovanja vize za kratkotrajni boravak (07185/2015 - C8-0124/2015 - 2015/0062(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

AFET

2) odbora

2.1) izvješća

- Izvješće o provedbi zajedničke sigurnosne i obrambene politike (na temelju godišnjeg izvješća Vijeća o zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici Europskom parlamentu) (2014/2220(INI)) - AFET - : Arnaud Danjean (A8-0054/2015)

- *** Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Unije, Europske konvencije o pravnoj zaštiti usluga koje se temelje na uvjetovanom pristupu ili usluga koje pružaju uvjetovani pristup (05651/2012 - C7-0069/2012 - 2010/0361(NLE)) - JURI - : Pavel Svoboda (A8-0071/2015)

- ***I Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o indeksima koji se rabe kao referentne vrijednosti u financijskim instrumentima i financijskim ugovorima (COM(2013)0641 - C7-0301/2013 - 2013/0314(COD)) - ECON - : Cora van Nieuwenhuizen (A8-0131/2015)

- ***I Izvješće o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o jačanju određenih vidova pretpostavke nedužnosti i prava biti nazočan na suđenju u kaznenom postupku (COM(2013)0821 - C7-0427/2013 - 2013/0407(COD)) - LIBE - : Nathalie Griesbeck (A8-0133/2015)

- Izvješće o mogućnostima zelenog rasta za mala i srednja poduzeća (2014/2209(INI)) - ITRE - : Philippe De Backer (A8-0135/2015)

- Izvješće o financiranju zajedničke sigurnosne i obrambene politike (ZSOP) (2014/2258(INI)) - AFET - BUDG - : Izvjestitelji: Eduard Kukan, Indrek Tarand (A8-0136/2015)

- ***IIzvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za strateška ulaganja i o izmjeni uredaba (EU) br. 1291/2013 i (EU) br. 1316/2013 (COM(2015)0010 - C8-0007/2015 - 2015/0009(COD)) - BUDG - ECON - Izvjestitelji: José Manuel Fernandes, Udo Bullmann (A8-0139/2015)

- ***I Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju sustava Unije za samocertificiranje odgovornih uvoznika kositra, tantala i volframa, njihovih ruda i zlata koji potječu iz sukobima pogođenih i visokorizičnih područja postupanjem s dužnom pažnjom u lancu opskrbe (COM(2014)0111 - C7-0092/2014 - 2014/0059(COD)) - INTA - : Iuliu Winkler (A8-0141/2015)

- Izvješće o sigurnijoj zdravstvenoj skrbi u Europi: poboljšanje sigurnosti pacijenata i borba protiv antimikrobne rezistencije (2014/2207(INI)) - ENVI - : Piernicola Pedicini (A8-0142/2015)

- Izvješće o financiranju razvoja (2015/2044(INI)) - DEVE - : Pedro Silva Pereira (A8-0143/2015)

- ***I Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zaštitnim mjerama predviđenim u Sporazumu između Europske ekonomske zajednice i Švicarske Konfederacije (kodifikacija) (COM(2014)0305 - C8-0009/2014 - 2014/0158(COD)) - JURI - : Andrzej Duda (A8-0145/2015)

- *** Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, Dodatnog protokola uz Sporazum o trgovini, razvoju i suradnji između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Južne Afrike, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Hrvatske Europskoj uniji (07657/2015 - C8-0103/2015 - 2014/0236(NLE)) - DEVE - : Davor Ivo Stier (A8-0146/2015)

- Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Viktoru Uspaskichu (2014/2203(IMM)) - JURI - : Laura Ferrara (A8-0149/2015)

- Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Januszu Korwin-Mikkeu (2015/2049(IMM)) - JURI - : Kostas Chrysogonos (A8-0150/2015)

- Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Theodorosu Zagorakisu (II) (2015/2071(IMM)) - JURI - : Andrzej Duda (A8-0151/2015)

- Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Jérômeu Lavrilleuxu (2015/2014(IMM)) - JURI - : Heidi Hautala (A8-0152/2015)

- Izvješće o utjecaju promjena na europskim obrambenim tržištima na sigurnosne i obrambene kapacitete u Europi (2015/2037(INI)) – AFET (pridruženi odbor) - : Ana Gomes (A8-0159/2015)

2.2) preporuke za drugo čitanje

- ***II Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenja direktive Europskog parlamenta i Vijeća o sprečavanju upotrebe financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma, o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage Direktive 2005/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive Komisije 2006/70/EZ (05933/4/2015 - C8-0109/2015 - 2013/0025(COD)) - ECON - LIBE - Izvjestitelji: Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini (A8-0153/2015)

- ***II Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenja uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o informacijama koje su priložene prijenosu financijskih sredstava i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1781/2006 (05932/2/2015 - C8-0108/2015 - 2013/0024(COD)) - ECON - LIBE - Izvjestitelji: Peter Simon, Timothy Kirkhope (A8-0154/2015)

- ***II Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenja uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o stečajnom postupku (preinaka) (16636/5/2014 - C8-0090/2015 - 2012/0360(COD)) - JURI - Izvjestitelj: Tadeusz Zwiefka (A8-0155/2015)


13. Tekstovi sporazuma koje je proslijedilo Vijeće

Vijeće je proslijedilo ovjerenu kopiju sljedećih dokumenata:

- Dodatni protokol uz Sporazum o trgovini, razvoju i suradnji između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Republke Južne Afrike, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji,

- Sporazum između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Islanda, s druge strane, u drugom obvezujućem razdoblju Kyotskog protokola uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime,

- Sporazum o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Gruzije, s druge strane,

- Sporazum o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Repubilke Moldove, s druge strane,

- Zapisnik o ispravku Sporazuma o sudjelovanju Republike Bugarske i Rumunjske u Europskom gospodarskom prostoru.


14. Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)

Zastupnici su podnijeli sljedeća pitanja za usmeni odgovor (članak 128. Poslovnika):

- (O-000028/2015) koje je postavio Jerzy Buzek, u ime Odbora ITRE, Komisiji: Agencija za suradnju energetskih regulatora (ACER) - ljudski resursi potrebni za izvršavanje njezina propisanog mandata za nadziranje veleprodajnih tržišta energije (2015/2627(RSP)) (B8-0118/2015);

- (O-000049/2015) koje su postavile Iratxe García Pérez i Maria Arena, u ime Odbora FEMM, Vijeću: Direktiva o rodiljnom dopustu (2015/2655(RSP)) (B8-0119/2015);

- (O-000050/2015) koje su postavile Iratxe García Pérez i Maria Arena, u ime Odbora FEMM, Komisiji: Direktiva o rodiljnom dopustu (2015/2655(RSP)) (B8-0120/2015);

- (O-000051/2015) koje je postavila Marita Ulvskog, u ime Odbora EMPL, Vijeću: Inicijativa za zapošljavanje mladih - potreba za brzom provedbom na razini država članica (2015/2679(RSP)) (B8-0551/2015).


15. Plan rada

Podijeljen je konačni prijedlog dnevnog reda plenarnih sjednica od svibnja I 2015 (PE 557.487/PDOJ), za koji su predložene sljedeće izmjene (članak 152. Poslovnika):

Predsjednik, nakon savjetovanja s klubovima zastupnika, predlaže sljedeće izmjene:

- glasovanje o izvješćima Arnaud Danjean (A8-0054/2015), Eduard Kukan i Indrek Tarand (A8-0136/2015 ) i Ana Gomes (A8-0159/2015) nakon zajedničke rasprave o ZSOP-u (točke 38., 37. i 87. konačnog prijedloga dnevnog reda) održat će se u četvrtak;

- glasovanje o Delegiranoj uredbi Komisije (EU) …/... o izmjeni Uredbe(EZ) br. 376/2008 u pogledu obveze predočenja dozvole za uvoz etilnog alkohola poljoprivrednog podrijetla i stavljanju izvan snage Uredbe Komisije(EZ) br. 2336/2003 o uvođenju određenih detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća(EZ) br. 670/2003 o posebnim mjerama za tržište etilnog alkohola poljoprivrednog podrijetla održat će se u srijedu.

Parlament je prihvatio taj prijedlog.

Govorili su: Inês Cristina Zuber i Daniele Viotti.

Ponedjeljak

Nema predloženih izmjena:

Utorak

Zahtjev klubova zastupnika Verts/ALE i S&D za zaključivanje rasprave o izjavama Vijeća i Komisije o stanju u Mađarskoj podnošenjem prijedloga rezolucija.

Govorili su: Rebecca Harms, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, i Enrique Guerrero Salom, u ime Kluba zastupnika S&D-a, koji su obrazložili zahtjev.

Predsjednik obavještava da je 14. svibnja 2015. primio pismo trenutnog predsjedništva Vijeća u kojem ono obavještava da ne želi sudjelovati u raspravi jer Vijeće nije uspjelo odrediti stajalište.

Predsjednik obavještava da je također primio pismo od predsjednika vlade Mađarske Viktora Orbána kojim je izrazio želju za sudjelovanjem u raspravi.

Predsjednik poziva predsjednike klubova zastupnika da zajednički s njim odrede korake prema kojima je potrebno postupati.

Govorili su: Sophia in 't Veld za zahtjev, i József Szájer protiv zahtjeva.

Parlament je elektroničkim glasovanjem (181 za, 114 protiv, 6 uzdržan) odobrio zahtjev.

Parlament je odlučio održati glasovanje o prijedlozima rezolucija tijekom prve sjednice u lipnju. Rokovi za podnošenje odredit će se u lipnju.

Govorio je Marie-Christine Vergiat.

Srijeda

Nema predloženih izmjena:

Četvrtak

Zahtjev Kluba zastupnika S&D-a da se rasprava o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (članak 135. Poslovnika) pomakne na jutro. O prijedlozima rezolucija glasovat će se u podne.

Govorili su: Enrique Guerrero Salom, u ime Kluba zastupnika S&D-a, koji je obrazložio zahtjev, i Cristian Dan Preda, protiv zahtjeva.

Parlament je elektroničkim glasovanjem (185 za, 106 protiv, 2 uzdržan) odobrio zahtjev.

°
° ° °

Time je utvrđen plan rada.


16. Indeksi koji se rabe kao referentne vrijednosti u financijskim instrumentima i financijskim ugovorima ***I (rasprava)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o indeksima koji se rabe kao referentne vrijednosti u financijskim instrumentima i financijskim ugovorima [COM(2013)0641 - C7-0301/2013 - 2013/0314(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestiteljica: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0131/2015)

PREDSJEDA: Ryszard CZARNECKI
potpredsjednik

Cora van Nieuwenhuizen predstavila je izvješće.

Govorio je Jonathan Hill (povjerenik Komisije).

Govorili su: Marisa Matias (izvjestiteljica za mišljenje Odbora ITRE), Luděk Niedermayer, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Jonás Fernández, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Kay Swinburne, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Sylvie Goulard, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Josu Juaristi Abaunz, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Philippe Lamberts, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Bernard Monot, nezavisni zastupnik, Eva Paunova, Pervenche Berès, Stanisław Ożóg, Barbara Kappel, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Doru-Claudian Frunzulică, Massimiliano Salini, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Paul Rübig, Zbigniew Kuźmiuk i Daniel Buda.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Marijana Petir, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Emmanouil Glezos, Igor Šoltes i Doru-Claudian Frunzulică.

Govorili su: Jonathan Hill i Cora van Nieuwenhuizen.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 5.11 zapisnika od 19.5.2015..


17. Financiranje razvoja (rasprava)

Izvješće o financiranju razvoja [2015/2044(INI)] - Odbor za razvoj. Izvjestitelj: Pedro Silva Pereira (A8-0143/2015)

Pedro Silva Pereira predstavio je izvješće.

Govorio je Neven Mimica (povjerenik Komisije).

Govorio je Charles Goerens (izvjestitelj za mišljenje Odbora BUDG).

PREDSJEDA: Ioan Mircea PAŞCU
potpredsjednik

Govorili su: Paul Rübig, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Norbert Neuser, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Beatriz Becerra Basterrechea, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Lola Sánchez Caldentey, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Heidi Hautala, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Ignazio Corrao, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Olaf Stuger, nezavisni zastupnik, Davor Ivo Stier, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Paul Rübig, Elly Schlein, João Ferreira, Nathan Gill, koji je također odgovorio na dva pitanja koja su podizanjem plave kartice postavili Doru-Claudian Frunzulică i Heidi Hautala, Franz Obermayr, Bogdan Brunon Wenta, Enrique Guerrero Salom, Lidia Senra Rodríguez, Eleftherios Synadinos, Adam Szejnfeld, Doru-Claudian Frunzulică, Arne Lietz, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio João Ferreira, Patrizia Toia i Louis Aliot.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Csaba Sógor, Michela Giuffrida, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos i Igor Šoltes.

Govorili su: Neven Mimica i Pedro Silva Pereira.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 5.12 zapisnika od 19.5.2015..


18. Sporazumi o duhanu (rasprava)

Izjava Komisije: Sporazumi o duhanu (2015/2686(RSP))

Kristalina Georgieva (potpredsjednica Komisije) dala je izjavu.

Govorili su: Petri Sarvamaa, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Inés Ayala Sender, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Martina Dlabajová, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tibor Szanyi, Dennis de Jong, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Bart Staes, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Marco Zanni, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Edouard Ferrand, nezavisni zastupnik, koji je također odgovorio na dva pitanja koja su podizanjem plave kartice postavili Andreas Schwab i Jérôme Lavrilleux, Ingeborg Gräßle, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Inés Ayala Sender, Derek Vaughan, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Nathan Gill, Frédérique Ries, José Bové, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Doru-Claudian Frunzulică, David Coburn, Claudia Schmidt, Jens Geier, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio José Bové, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Karl-Heinz Florenz i Julie Girling.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Marijana Petir, Momchil Nekov, Angel Dzhambazki, Ivan Jakovčić i João Ferreira.

Govorila je Kristalina Georgieva.

Rasprava je zaključena.

PREDSJEDA: Antonio TAJANI
potpredsjednik


19. Pravila o PDV-u i o sustavu PDV MOSS (''sve na jednom mjestu'') za digitalne usluge, knjige i novine u EU-u (rasprava)

Izjava Komisije: Pravila o PDV-u i o sustavu PDV MOSS (''sve na jednom mjestu'') za digitalne usluge, knjige i novine u EU-u (2015/2682(RSP))

Andrus Ansip (potpredsjednik Komisije) dao je izjavu.

Govorili su: Andreas Schwab, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Neena Gill, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Syed Kamall, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Sophia in 't Veld, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Matt Carthy, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Helga Trüpel, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Dario Tamburrano, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Dominique Bilde, nezavisna zastupnica, Jiří Pospíšil, Tibor Szanyi, Kazimierz Michał Ujazdowski, Dita Charanzová, Miguel Urbán Crespo, Molly Scott Cato, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Pervenche Berès, Vicky Ford, Fredrick Federley, Eva Paunova, Catherine Stihler, Anneleen Van Bossuyt, Antanas Guoga, Ildikó Gáll-Pelcz, Alessia Maria Mosca, Marcus Pretzell, Kaja Kallas, Siegfried Mureşan, Doru-Claudian Frunzulică, Ruža Tomašić, Jérôme Lavrilleux, Dariusz Rosati i Romana Tomc.

PREDSJEDA: Rainer WIELAND
potpredsjednik

Govorili su: Michaela Šojdrová i Michał Boni.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Bogdan Brunon Wenta, José Blanco López, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emmanouil Glezos i Ernest Maragall.

Govorio je Andrus Ansip.

Rasprava je zaključena.


20. Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti

U smislu članka 163. Poslovnika sljedeći su zastupnici održali jednominutne govore jer su Parlament željeli upozoriti na pitanja od političke važnosti:

Pál Csáky, Victor Negrescu, Marcus Pretzell, Ivo Vajgl, Neoklis Sylikiotis, Petr Mach, Janusz Korwin-Mikke, Michaela Šojdrová, Jonás Fernández, Beatrix von Storch, Ilhan Kyuchyuk, Josu Juaristi Abaunz, Karima Delli, Philippe Loiseau, Marijana Petir, Laurenţiu Rebega, Notis Marias, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Max Andersson, Franc Bogovič, Adam Gierek, Marek Jurek, Seán Kelly, Alessia Maria Mosca, Alojz Peterle i Jude Kirton-Darling.


21. Sigurnija zdravstvena skrb u Europi (kratko predstavljanje)

Izvješće o sigurnijoj zdravstvenoj skrbi u Europi: poboljšanje sigurnosti pacijenata i borba protiv antimikrobne rezistencije [2014/2207(INI)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestitelj: Piernicola Pedicini (A8-0142/2015)

Piernicola Pedicini održao je predstavljanje.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Paul Rübig, João Ferreira, Anna Záborská, Cristian-Silviu Buşoi i Seán Kelly.

Predsjednik je prekinuo Seána Kellya kako bi zatražio Doru-Claudiana Frunzulicăa, koji je ometao sjednicu, da napusti dvoranu.

Doru-Claudian Frunzulicăa je napustio dvoranu.

U postupku spontanog javljanja za riječ „catch the eye” riječ je dobio Seán Kelly.

Govorio je Andrus Ansip (potpredsjednik Komisije).

Točka je zaključena.

Glasovanje: točka 5.13 zapisnika od 19.5.2015..


22. Mogućnosti zelenog rasta za MSP-ove (kratko predstavljanje)

Izvješće o mogućnostima zelenog rasta za mala i srednja poduzeća [2014/2209(INI)] - Odbor za industriju, istraživanje i energiju. Izvjestitelj: Philippe De Backer (A8-0135/2015)

Philippe De Backer održao je predstavljanje.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Paul Rübig, Notis Marias, João Ferreira, Igor Šoltes i Bronis Ropė.

Govorila je Elżbieta Bieńkowska (povjerenica Komisije).

Točka je zaključena.

Glasovanje: točka 5.14 zapisnika od 19.5.2015..


23. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 557.487/OJMA).


24. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 22:50.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

glavni tajnik

potpredsjednica


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adaktusson, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, Cavada, Valero, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Ford, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewer, Liese, Lietz, Lins, Loiseau, Lope Fontagné, López, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Paşcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Pieper, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pittella, Plenković, Poc, Poche, Pogliese, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Vilimsky, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Crowley, Gabriel, Händel, Herranz García, Liberadzki, Morvai, Picierno, Piecha


Prilog 1 - Proglašenje europske godine borbe protiv nasilja nad ženama (pisana izjava)

Pisanu izjavu br. 4/2015 o proglašenju europske godine borbe protiv nasilja nad ženama1 (točka 9. zapisnika od 18.5.2015.), koju su na osnovi članka 136. Poslovnika Parlamenta podnijeli zastupnici Marc Tarabella, Iratxe García Pérez, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Barbara Matera, Constance Le Grip, Mariya Gabriel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Izaskun Bilbao Barandica, Catherine Bearder, Inês Cristina Zuber, Kostadinka Kuneva, Terry Reintke, Ernest Urtasun i Jana Žitňanská, potpisalo je 413 zastupnika.

Tekst pisane izjave:

1.   Izrazom „nasilje nad ženama” označava se svaki čin nasilja na rodnoj osnovi koji dovodi ili može dovesti do tjelesne, spolne, psihološke ili ekonomske povrede ili patnje žene, uključujući i prijetnje takvim djelima, prisilu ili svojevoljno oduzimanje slobode, bilo u javnom ili privatnom životu.

2.   Nasiljem nad ženama obuhvaćeni su zločini koji nerazmjerno utječu na žene, kao što su seksualni napad, seksualno uznemiravanje, silovanje, uhođenje i obiteljsko nasilje te predstavlja kršenje temeljnih prava žena u pogledu dostojanstva, jednakosti i pristupa pravdi.

3.   Nasilje nad ženama je glavna prepreka postizanju rodne jednakosti i jedan je od najraširenijih oblika kršenja ljudskih prava koji ne poznaje ni zemljopisne, ni financijske, ni kulturne, ali ni društvene granice.

4.   Nasilje nad ženama predstavlja ozbiljan problem u Europskoj uniji gdje je jedna od tri žene žrtva seksualnog i/ili fizičkog nasilja.

5.   Stoga se Komisija poziva da 2016. proglasi europskom godinom borbe protiv nasilja nad ženama.

6.   Ova se izjava zajedno s imenima potpisnika prosljeđuje Komisiji.

____________

1 U skladu s člankom 136. stavcima 4. i 5. Poslovnika Europskog parlamenta, kad izjavu potpiše većina zastupnika u Parlamentu, izjava se objavljuje u zapisniku zajedno s imenima potpisnika i prosljeđuje primateljima, ne obvezujući pritom Parlament.

Popis potpisnika:

Laura Agea, Clara Eugenia Aguilera García, Daniela Aiuto, Marina Albiol Guzmán, Nedzhmi Ali, Lucy Anderson, Martina Anderson, Max Andersson, Eric Andrieu, Maria Arena, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Pilar Ayuso, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Bendt Bendtsen, Brando Benifei, Pervenche Berès, Joëlle Bergeron, Goffredo Maria Bettini, Izaskun Bilbao Barandica, Malin Björk, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Franc Bogovič, Simona Bonafè, Michał Boni, Biljana Borzan, Victor Boștinaru, Lynn Boylan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Renata Briano, Klaus Buchner, Daniel Buda, Cristian-Silviu Bușoi, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Enrique Calvet Chambon, Wim van de Camp, Nicola Caputo, Matt Carthy, David Casa, Fabio Massimo Castaldo, Pilar del Castillo Vera, Jean-Marie Cavada, Bodil Ceballos, Lorenzo Cesa, Dita Charanzová, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Ole Christensen, Lefteris Christoforou, Kostas Chrysogonos, Salvatore Cicu, Alberto Cirio, Deirdre Clune, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Anna Maria Corazza Bildt, Ignazio Corrao, Silvia Costa, Javier Couso Permuy, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Rosa D'Amato, Seb Dance, Viorica Dăncilă, Arnaud Danjean, Nicola Danti, Michel Dantin, Rachida Dati, Paolo De Castro, Angélique Delahaye, Karima Delli, Mady Delvaux, Fabio De Masi, Isabella De Monte, Jean-Paul Denanot, Marielle de Sarnez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Martina Dlabajová, Anneliese Dodds, Diane Dodds, Damian Drăghici, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Stefan Eck, Frank Engel, Linnéa Engström, Ismail Ertug, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Eleonora Evi, Tanja Fajon, José Inácio Faria, José Manuel Fernandes, Jonás Fernández, Laura Ferrara, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxelà, Luke Ming Flanagan, Monika Flašíková Beňová, Knut Fleckenstein, Lorenzo Fontana, Vicky Ford, Eleonora Forenza, Lampros Fountoulis, Doru-Claudian Frunzulică, Mariya Gabriel, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Evelyne Gebhardt, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Adam Gierek, Neena Gill, Juan Carlos Girauta Vidal, Julie Girling, Michela Giuffrida, Charles Goerens, Ana Gomes, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Sylvie Goulard, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Antanas Guoga, Sergio Gutiérrez Prieto, Takis Hadjigeorgiou, Marian Harkin, Martin Häusling, Heidi Hautala, Anna Hedh, Esther Herranz García, Maria Heubuch, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Mary Honeyball, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Sophia in 't Veld, Iliana Iotova, Carlos Iturgaiz, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Yannick Jadot, Ivan Jakovčić, Ramón Jáuregui Atondo, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Eva Joly, Marc Joulaud, Josu Juaristi Abaunz, Philippe Juvin, Karin Kadenbach, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Othmar Karas, Rina Ronja Kari, Rikke Karlsson, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jan Keller, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Dietmar Köster, Elisabeth Köstinger, Stelios Kouloglou, Andrey Kovatchev, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Miapetra Kumpula-Natri, Kostadinka Kuneva, Kashetu Kyenge, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Georgios Kyrtsos, Ilhan Kyuchyuk, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Gabrielius Landsbergis, Marju Lauristin, Giovanni La Via, Jérôme Lavrilleux, Constance Le Grip, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Paloma López Bermejo, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Bernd Lucke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Krystyna Łybacka, David McAllister, Linda McAvan, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Monica Macovei, Ivana Maletić, Svetoslav Hristov Malinov, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Thomas Mann, Louis-Joseph Manscour, Marian-Jean Marinescu, António Marinho e Pinto, David Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato, Fernando Maura Barandiarán, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Georg Mayer, Gesine Meissner, Jean-Luc Mélenchon, Susanne Melior, Tamás Meszerics, Roberta Metsola, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Marlene Mizzi, Angelika Mlinar, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Cláudia Monteiro de Aguiar, Clare Moody, Claude Moraes, Nadine Morano, Luigi Morgano, Elisabeth Morin-Chartier, Alessia Maria Mosca, Siegfried Mureșan, Alessandra Mussolini, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norica Nicolai, Angelika Niebler, Péter Niedermüller, Cora van Nieuwenhuizen, Liadh Ní Riada, Maria Noichl, Andrey Novakov, Franz Obermayr, Younous Omarjee, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Pașcu, Aldo Patriciello, Marit Paulsen, Eva Paunova, Piernicola Pedicini, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Marijana Petir, Pina Picierno, Tonino Picula, Sirpa Pietikäinen, Kati Piri, Georgi Pirinski, Gianni Pittella, Andrej Plenković, Miroslav Poche, Salvatore Domenico Pogliese, Maurice Ponga, Soraya Post, Cristian Dan Preda, Gabriele Preuß, Franck Proust, Emil Radev, Jozo Radoš, Laurențiu Rebega, Julia Reda, Viviane Reding, Evelyn Regner, Olli Rehn, Michel Reimon, Terry Reintke, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Sofia Ribeiro, Michèle Rivasi, Liliana Rodrigues, Maria João Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Ulrike Rodust, Claude Rolin, Bronis Ropė, Virginie Rozière, Fernando Ruas, Paul Rübig, Tokia Saïfi, Sofia Sakorafa, Massimiliano Salini, Lola Sánchez Caldentey, Anne Sander, Alfred Sant, Daciana Octavia Sârbu, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Helmut Scholz, Annie Schreijer-Pierik, Molly Scott Cato, Jordi Sebastià, Olga Sehnalová, Lidia Senra Rodríguez, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Siôn Simon, Branislav Škripek, Davor Škrlec, Csaba Sógor, Igor Šoltes, Renate Sommer, Maria Spyraki, Bart Staes, Sergei Stanishev, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Helga Stevens, Davor Ivo Stier, Catherine Stihler, Beatrix von Storch, Dubravka Šuica, Richard Sulík, Patricija Šulin, Pavel Svoboda, Neoklis Sylikiotis, Eleftherios Synadinos, Tibor Szanyi, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Paul Tang, Charles Tannock, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Keith Taylor, Pavel Telička, Josep-Maria Terricabras, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Yana Toom, Evžen Tošenovský, Giovanni Toti, Ulrike Trebesius, Ramon Tremosa i Balcells, Helga Trüpel, Claude Turmes, István Ujhelyi, Ernest Urtasun, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Marco Valli, Ángela Vallina, Monika Vana, Kathleen Van Brempt, Derek Vaughan, Hilde Vautmans, Miguel Viegas, Daniele Viotti, Henna Virkkunen, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss, Elissavet Vozemberg, Julie Ward, Renate Weber, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Janusz Wojciechowski, Anna Záborská, Theodoros Zagorakis, Jan Zahradil, Pablo Zalba Bidegain, Flavio Zanonato, Tatjana Ždanoka, Janusz Zemke, Gabriele Zimmer, Jana Žitňanská, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Inês Cristina Zuber, Marco Zullo, Milan Zver

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti