Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/0059(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0141/2015

Внесени текстове :

A8-0141/2015

Разисквания :

PV 19/05/2015 - 3
CRE 19/05/2015 - 3
PV 15/03/2017 - 14
CRE 15/03/2017 - 14

Гласувания :

PV 20/05/2015 - 10.7
CRE 20/05/2015 - 10.7
Обяснение на вота
PV 16/03/2017 - 6.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0204
P8_TA(2017)0090

Протокол
Вторник, 19 май 2015 г. - Страсбург

3. Самостоятелно сертифициране на отговорни вносители на калай, волфрам и тантал, на рудите на тези метали и на злато с произход от засегнати от конфликти и високорискови зони ***I
Пълни стенографски протоколи

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на система на Съюза за самостоятелно сертифициране на отговорни вносители на калай, волфрам и тантал, на рудите на тези метали и на злато с произход от засегнати от конфликти и високорискови зони в рамките на надлежната проверка на веригата на доставки [COM(2014)0111 - C7-0092/2014 - 2014/0059(COD)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Iuliu Winkler (A8-0141/2015)

Iuliu Winkler представи доклада.

Изказа се Cecilia Malmström (член на Комисията).

Изказаха се: Bogdan Brunon Wenta (докладчик по становището на комисията DEVE), Daniel Caspary, от името на групата PPE, Gianni Pittella, от името на групата S&D, Emma McClarkin, от името на групата ECR, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от William (The Earl of) Dartmouth, Marielle de Sarnez, от името на групата ALDE, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE, Tiziana Beghin, от името на групата EFDD, Steeve Briois, независим член на ЕП, и Davor Ivo Stier, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ivan Jakovčić, Maria Arena, Marietje Schaake, Lola Sánchez Caldentey, Ska Keller, William (The Earl of) Dartmouth, Lampros Fountoulis, Salvatore Cicu, който отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Maria Arena и Tiziana Beghin, David Martin, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Daniel Caspary, Louis Michel, Patrick Le Hyaric, Yannick Jadot, Jarosław Wałęsa, Bernd Lange, Malin Björk, Heidi Hautala, Anna Záborská, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ignazio Corrao, Seb Dance, Lars Adaktusson, Linda McAvan, Nicola Danti, Richard Howitt, Eric Andrieu и Emmanuel Maurel.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Franc Bogovič, Patrizia Toia, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Ulrike Lunacek и Ignazio Corrao.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Заместник-председател

Изказаха се: Cecilia Malmström и Iuliu Winkler.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.7 от протокола от 20.5.2015 г.

Правна информация - Политика за поверителност