Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/0059(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0141/2015

Ingediende teksten :

A8-0141/2015

Debatten :

PV 19/05/2015 - 3
CRE 19/05/2015 - 3
PV 15/03/2017 - 14
CRE 15/03/2017 - 14

Stemmingen :

PV 20/05/2015 - 10.7
CRE 20/05/2015 - 10.7
Stemverklaringen
PV 16/03/2017 - 6.5
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0204
P8_TA(2017)0090

Notulen
Dinsdag 19 mei 2015 - Straatsburg

3. Zelfcertificering voor importeurs van bepaalde mineralen en metalen uit conflict- en hoogrisicogebieden ***I
CRE

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een Uniesysteem voor zelfcertificering van passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen voor verantwoordelijke importeurs van tin, tantaal en wolfraam, de overeenkomstige ertsen, en goud uit conflict- en hoogrisicogebieden [COM(2014)0111 - C7-0092/2014 - 2014/0059(COD)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Iuliu Winkler (A8-0141/2015)

Iuliu Winkler leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Bogdan Brunon Wenta (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE), Daniel Caspary, namens de PPE-Fractie, Gianni Pittella, namens de S&D-Fractie, Emma McClarkin, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van William (The Earl of) Dartmouth, Marielle de Sarnez, namens de ALDE-Fractie, Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie, Tiziana Beghin, namens de EFDD-Fractie, Steeve Briois, niet-fractiegebonden lid, en Davor Ivo Stier, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ivan Jakovčić, Maria Arena, Marietje Schaake, Lola Sánchez Caldentey, Ska Keller, William (The Earl of) Dartmouth, Lampros Fountoulis, Salvatore Cicu, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Maria Arena en Tiziana Beghin, David Martin, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Daniel Caspary, Louis Michel, Patrick Le Hyaric, Yannick Jadot, Jarosław Wałęsa, Bernd Lange, Malin Björk, Heidi Hautala, Anna Záborská, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ignazio Corrao, Seb Dance, Lars Adaktusson, Linda McAvan, Nicola Danti, Richard Howitt, Eric Andrieu en Emmanuel Maurel.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Franc Bogovič, Patrizia Toia, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Ulrike Lunacek en Ignazio Corrao.

VOORZITTER: Antonio TAJANI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström en Iuliu Winkler.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.7 van de notulen van 20.5.2015.

Juridische mededeling - Privacybeleid