Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/0059(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0141/2015

Teksty złożone :

A8-0141/2015

Debaty :

PV 19/05/2015 - 3
CRE 19/05/2015 - 3
PV 15/03/2017 - 14
CRE 15/03/2017 - 14

Głosowanie :

PV 20/05/2015 - 10.7
CRE 20/05/2015 - 10.7
Wyjaśnienia do głosowania
PV 16/03/2017 - 6.5
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0204
P8_TA(2017)0090

Protokół
Wtorek, 19 maja 2015 r. - Strasburg

3. Unijny system certyfikacji własnej importerów cyny, tantalu i wolframu, ich rud oraz złota pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka ***I (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego unijny system certyfikacji własnej w zakresie należytej staranności w łańcuchu dostaw odpowiedzialnych importerów cyny, tantalu i wolframu, ich rud oraz złota pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka [COM(2014)0111 - C7-0092/2014 - 2014/0059(COD)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Iuliu Winkler (A8-0141/2015)

Iuliu Winkler przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Cecilia Malmström (członkini Komisji).

Głos zabrali: Bogdan Brunon Wenta (sprawozdawca komisji opiniodawczej DEVE), Daniel Caspary w imieniu grupy PPE, Gianni Pittella w imieniu grupy S&D, Emma McClarkin w imieniu grupy ECR, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Williama (The Earl of) Dartmoutha, Marielle de Sarnez w imieniu grupy ALDE, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE, Tiziana Beghin w imieniu grupy EFDD, Steeve Briois niezrzeszony, i Davor Ivo Stier, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ivana Jakovčića, Maria Arena, Marietje Schaake, Lola Sánchez Caldentey, Ska Keller, William (The Earl of) Dartmouth, Lampros Fountoulis, Salvatore Cicu, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Arenę i Tizianę Beghin, David Martin, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Daniela Caspary'ego, Louis Michel, Patrick Le Hyaric, Yannick Jadot, Jarosław Wałęsa, Bernd Lange, Malin Björk, Heidi Hautala, Anna Záborská, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ignazia Corrao, Seb Dance, Lars Adaktusson, Linda McAvan, Nicola Danti, Richard Howitt, Eric Andrieu i Emmanuel Maurel.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Franc Bogovič, Patrizia Toia, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Ulrike Lunacek i Ignazio Corrao.

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Cecilia Malmström i Iuliu Winkler.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.7 protokołu z dnia 20.5.2015.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności