Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/0059(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0141/2015

Predkladané texty :

A8-0141/2015

Rozpravy :

PV 19/05/2015 - 3
CRE 19/05/2015 - 3
PV 15/03/2017 - 14
CRE 15/03/2017 - 14

Hlasovanie :

PV 20/05/2015 - 10.7
CRE 20/05/2015 - 10.7
Vysvetlenie hlasovaní
PV 16/03/2017 - 6.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0204
P8_TA(2017)0090

Zápisnica
Utorok, 19. mája 2015 - Štrasburg

3. Samocertifikácia dovozcov nerastov a kovov s pôvodom v oblastiach ovplyvnených konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach ***I
CRE

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje systém Únie na samocertifikáciu náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci zodpovedných dovozcov cínu, tantalu a volfrámu a ich rúd a zlata s pôvodom v oblastiach ovplyvnených konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach [COM(2014)0111 - C7-0092/2014 - 2014/0059(COD)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Iuliu Winkler (A8-0141/2015)

Iuliu Winkler uviedol správu.

V rozprave vystúpila Cecilia Malmström (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Bogdan Brunon Wenta (spravodajca výboru DEVE požiadaného o stanovisko), Daniel Caspary v mene skupiny PPE, Gianni Pittella v mene skupiny S&D, Emma McClarkin v mene skupiny ECR, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil William (The Earl of) Dartmouth, Marielle de Sarnez v mene skupiny ALDE, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE, Tiziana Beghin v mene skupiny EFDD, Steeve Briois – nezaradený poslanec, a Davor Ivo Stier, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ivan Jakovčić, Maria Arena, Marietje Schaake, Lola Sánchez Caldentey, Ska Keller, William (The Earl of) Dartmouth, Lampros Fountoulis, Salvatore Cicu, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Maria Arena a Tiziana Beghin, David Martin, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Daniel Caspary, Louis Michel, Patrick Le Hyaric, Yannick Jadot, Jarosław Wałęsa, Bernd Lange, Malin Björk, Heidi Hautala, Anna Záborská, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ignazio Corrao, Seb Dance, Lars Adaktusson, Linda McAvan, Nicola Danti, Richard Howitt, Eric Andrieu a Emmanuel Maurel.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Franc Bogovič, Patrizia Toia, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Ulrike Lunacek a Ignazio Corrao.

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
podpredseda

Vystúpili: Cecilia Malmström a Iuliu Winkler.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.7 zápisnice zo dňa 20.5.2015.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia