Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/0059(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0141/2015

Ingivna texter :

A8-0141/2015

Debatter :

PV 19/05/2015 - 3
CRE 19/05/2015 - 3
PV 15/03/2017 - 14
CRE 15/03/2017 - 14

Omröstningar :

PV 20/05/2015 - 10.7
CRE 20/05/2015 - 10.7
Röstförklaringar
PV 16/03/2017 - 6.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0204
P8_TA(2017)0090

Protokoll
Tisdagen den 19 maj 2015 - Strasbourg

3. Självcertifiering av importörer av vissa mineraler och metaller med ursprung i konfliktdrabbade områden och högriskområden ***I
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett unionssystem för självcertifiering av tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan hos ansvarstagande importörer av tenn, tantal och volfram, malmer av dessa metaller, samt guld med ursprung i konfliktdrabbade områden och högriskområden [COM(2014)0111 - C7-0092/2014 - 2014/0059(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Iuliu Winkler (A8-0141/2015)

Iuliu Winkler redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen).

Talare: Bogdan Brunon Wenta (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), Daniel Caspary för PPE-gruppen, Gianni Pittella för S&D-gruppen, Emma McClarkin för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från William (The Earl of) Dartmouth; Marielle de Sarnez för ALDE-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen, Tiziana Beghin för EFDD-gruppen, Steeve Briois, grupplös, och Davor Ivo Stier, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ivan Jakovčić; Maria Arena, Marietje Schaake, Lola Sánchez Caldentey, Ska Keller, William (The Earl of) Dartmouth, Lampros Fountoulis, Salvatore Cicu, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Maria Arena och Tiziana Beghin; David Martin, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Daniel Caspary; Louis Michel, Patrick Le Hyaric, Yannick Jadot, Jarosław Wałęsa, Bernd Lange, Malin Björk, Heidi Hautala, Anna Záborská, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ignazio Corrao; Seb Dance, Lars Adaktusson, Linda McAvan, Nicola Danti, Richard Howitt, Eric Andrieu och Emmanuel Maurel.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Franc Bogovič, Patrizia Toia, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Ulrike Lunacek och Ignazio Corrao.

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Vice talman

Talare: Cecilia Malmström och Iuliu Winkler.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.7 i protokollet av den 20.5.2015.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy