Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 19. května 2015 - Štrasburk

4. Přijaté rozhodnutí o jednotném digitálním trhu (rozprava)
CRE

Prohlášení Komise: Přijaté rozhodnutí o jednotném digitálním trhu (2015/2628(RSP))

Andrus Ansip (místopředseda Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Françoise Grossetête za skupinu PPE, Marju Lauristin za skupinu S&D, Vicky Ford za skupinu ECR, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Dita Charanzová za skupinu ALDE, Dennis de Jong za skupinu GUE/NGL, Michel Reimon za skupinu Verts/ALE, David Borrelli za skupinu EFDD, Mylène Troszczynski – nezařazená poslankyně, Krišjānis Kariņš, Kathleen Van Brempt, Anneleen Van Bossuyt, Antanas Guoga, Cornelia Ernst, Jan Philipp Albrecht, Nathan Gill, Marine Le Pen, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Ivan Jakovčić, Andreas Schwab, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Liisa Jaakonsaari, Evelyne Gebhardt, Marcus Pretzell, Kaja Kallas, Petr Mach, Barbara Kappel, Sabine Verheyen, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Patrizia Toia, Zdzisław Krasnodębski, Sotirios Zarianopoulos, Lara Comi, Silvia Costa, Sajjad Karim, Jerzy Buzek, Jutta Steinruck, Evžen Tošenovský, Angelika Niebler, Evelyn Regner, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Clare Moody, Seán Kelly, Henna Virkkunen a Eva Paunova.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Anna Maria Corazza Bildt, José Blanco López, Ruža Tomašić a Izaskun Bilbao Barandica.

Vystoupil Andrus Ansip.

Rozprava skončila.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ildikó GÁLL-PELCZ
místopředsedkyně

Vystoupili: Marc Tarabella a Bruno Gollnisch.

Právní upozornění - Ochrana soukromí