Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 19. maj 2015 - Strasbourg

4. Afgørelse om det digitale indre marked (forhandling)
CRE

Redegørelse fra Kommissionen: Afgørelse om det digitale indre marked (2015/2628(RSP))

Andrus Ansip (næstformand i Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Françoise Grossetête for PPE-Gruppen, Marju Lauristin for S&D-Gruppen, Vicky Ford for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică, Dita Charanzová for ALDE-Gruppen, Dennis de Jong for GUE/NGL-Gruppen, Michel Reimon for Verts/ALE-Gruppen, David Borrelli for EFDD-Gruppen, Mylène Troszczynski, løsgænger, Krišjānis Kariņš, Kathleen Van Brempt, Anneleen Van Bossuyt, Antanas Guoga, Cornelia Ernst, Jan Philipp Albrecht, Nathan Gill, Marine Le Pen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ivan Jakovčić, Andreas Schwab, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Liisa Jaakonsaari, Evelyne Gebhardt, Marcus Pretzell, Kaja Kallas, Petr Mach, Barbara Kappel, Sabine Verheyen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Patrizia Toia, Zdzisław Krasnodębski, Sotirios Zarianopoulos, Lara Comi, Silvia Costa, Sajjad Karim, Jerzy Buzek, Jutta Steinruck, Evžen Tošenovský, Angelika Niebler, Evelyn Regner, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Clare Moody, Seán Kelly, Henna Virkkunen og Eva Paunova.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Anna Maria Corazza Bildt, José Blanco López, Ruža Tomašić og Izaskun Bilbao Barandica.

Indlæg af Andrus Ansip.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

FORSÆDE: Ildikó GÁLL-PELCZ
næstformand

Talere: Marc Tarabella og Bruno Gollnisch.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik