Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Utorak, 19. svibnja 2015. - Strasbourg

4. Usvojena odluka o jedinstvenom digitalnom tržištu (rasprava)
CRE

Izjava Komisije: Usvojena odluka o jedinstvenom digitalnom tržištu (2015/2628(RSP))

Andrus Ansip (potpredsjednik Komisije) dao je izjavu.

Govorili su: Françoise Grossetête, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Marju Lauristin, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Vicky Ford, u ime Kluba zastupnika ECR-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Doru-Claudian Frunzulică, Dita Charanzová, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Dennis de Jong, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Michel Reimon, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, David Borrelli, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Mylène Troszczynski, nezavisna zastupnica, Krišjānis Kariņš, Kathleen Van Brempt, Anneleen Van Bossuyt, Antanas Guoga, Cornelia Ernst, Jan Philipp Albrecht, Nathan Gill, Marine Le Pen, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Ivan Jakovčić, Andreas Schwab, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Liisa Jaakonsaari, Evelyne Gebhardt, Marcus Pretzell, Kaja Kallas, Petr Mach, Barbara Kappel, Sabine Verheyen, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tibor Szanyi, Patrizia Toia, Zdzisław Krasnodębski, Sotirios Zarianopoulos, Lara Comi, Silvia Costa, Sajjad Karim, Jerzy Buzek, Jutta Steinruck, Evžen Tošenovský, Angelika Niebler, Evelyn Regner, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Clare Moody, Seán Kelly, Henna Virkkunen i Eva Paunova.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Anna Maria Corazza Bildt, José Blanco López, Ruža Tomašić i Izaskun Bilbao Barandica.

Govorio je Andrus Ansip.

Rasprava je zaključena.

PREDSJEDA: Ildikó GÁLL-PELCZ
potpredsjednica

Govorili su: Marc Tarabella i Bruno Gollnisch.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti