Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Antradienis, 2015 m. gegužės 19 d. - Strasbūras

4. Dėl bendrosios skaitmeninės rinkos priimtas sprendimas (diskusijos)
CRE

Komisijos pareiškimas: Dėl bendrosios skaitmeninės rinkos priimtas sprendimas (2015/2628(RSP))

Andrus Ansip (Komisijos pirmininko pavaduotojas) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Françoise Grossetête PPE frakcijos vardu, Marju Lauristin S&D frakcijos vardu, Vicky Ford ECR frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Doru-Claudian Frunzulică), Dita Charanzová ALDE frakcijos vardu, Dennis de Jong GUE/NGL frakcijos vardu, Michel Reimon Verts/ALE frakcijos vardu, David Borrelli EFDD frakcijos vardu, Mylène Troszczynski, , nepriklausoma Parlamento narė, Krišjānis Kariņš, Kathleen Van Brempt, Anneleen Van Bossuyt, Antanas Guoga, Cornelia Ernst, Jan Philipp Albrecht, Nathan Gill, Marine Le Pen, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Ivan Jakovčić, Andreas Schwab (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Liisa Jaakonsaari), Evelyne Gebhardt, Marcus Pretzell, Kaja Kallas, Petr Mach, Barbara Kappel, Sabine Verheyen (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Patrizia Toia, Zdzisław Krasnodębski, Sotirios Zarianopoulos, Lara Comi, Silvia Costa, Sajjad Karim, Jerzy Buzek, Jutta Steinruck, Evžen Tošenovský, Angelika Niebler, Evelyn Regner, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Clare Moody, Seán Kelly, Henna Virkkunen ir Eva Paunova.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Anna Maria Corazza Bildt, José Blanco López, Ruža Tomašić ir Izaskun Bilbao Barandica.

Kalbėjo Andrus Ansip.

Diskusijos baigtos.

PIRMININKAVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Marc Tarabella ir Bruno Gollnisch.

Teisinis pranešimas - Privatumo politika