Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 19 mai 2015 - Strasbourg

4. Decizie adoptată privind piața unică digitală (dezbatere)
CRE

Declarație a Comisiei: Decizie adoptată privind piața unică digitală (2015/2628(RSP))

Andrus Ansip (vicepreședinte al Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Françoise Grossetête, în numele Grupului PPE, Marju Lauristin, în numele Grupului S&D, Vicky Ford, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Doru-Claudian Frunzulică, Dita Charanzová, în numele Grupului ALDE, Dennis de Jong, în numele Grupului GUE/NGL, Michel Reimon, în numele Grupului Verts/ALE, David Borrelli, în numele Grupului EFDD, Mylène Troszczynski, neafiliată, Krišjānis Kariņš, Kathleen Van Brempt, Anneleen Van Bossuyt, Antanas Guoga, Cornelia Ernst, Jan Philipp Albrecht, Nathan Gill, Marine Le Pen, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ivan Jakovčić, Andreas Schwab, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Liisa Jaakonsaari, Evelyne Gebhardt, Marcus Pretzell, Kaja Kallas, Petr Mach, Barbara Kappel, Sabine Verheyen, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Patrizia Toia, Zdzisław Krasnodębski, Sotirios Zarianopoulos, Lara Comi, Silvia Costa, Sajjad Karim, Jerzy Buzek, Jutta Steinruck, Evžen Tošenovský, Angelika Niebler, Evelyn Regner, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Clare Moody, Seán Kelly, Henna Virkkunen și Eva Paunova.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Anna Maria Corazza Bildt, José Blanco López, Ruža Tomašić și Izaskun Bilbao Barandica.

A intervenit Andrus Ansip.

Dezbaterea s-a încheiat.

A PREZIDAT: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vicepreședintă

Au intervenit: Marc Tarabella și Bruno Gollnisch.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate