Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2014(IMM)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0152/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0152/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 19/05/2015 - 5.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0192

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 19 Μαΐου 2015 - Στρασβούργο

5.4. Αίτηση άρσεως της βουλευτικής ασυλίας του Jérôme Lavrilleux (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την αίτηση άρσεως της βουλευτικής ασυλίας του Jérôme Lavrilleux [2015/2014(IMM)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Heidi Hautala (A8-0152/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2015)0192)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου