Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 19 май 2015 г. - Страсбург

5.8. Искане за консултиране с Европейския икономически и социален комитет относно „Възможно развитие и адаптиране на съществуващата институционална структура на Европейския съюз“ (член 137 от Правилника за дейността) (гласуване)

Искане за консултация

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрява се

Правна информация - Политика за поверителност