Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 19 mei 2015 - Straatsburg

5.10. Verzoek om raadpleging van het Comité van de Regio's over "Mogelijke ontwikkelingen en aanpassingen van de huidige institutionele opbouw van de Europese Unie" (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verzoek om raadpleging

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Goedgekeurd

Juridische mededeling - Privacybeleid