Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 19 maj 2015 - Strasbourg

5.10. Begäran om att höra Regionkommittén i fråga om en möjlig utveckling och anpassning av Europeiska unionens nuvarande institutionella struktur (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Begäran om samråd

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy