Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 19 май 2015 г. - Страсбург

5. Време за гласуване
CRE

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


5.1. Предпазни мерки, предвидени в Споразумението между Европейската икономическа общност и Конфедерация Швейцария ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

5.2. Европейската конвенция за правната защита на услуги, основаващи се на или състоящи се от достъп под условие *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

5.3. Искане за снемане на парламентарния имунитет на Виктор Успаских (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

5.4. Искане за снемане на парламентарния имунитет на Жером Лаврийо (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

5.5. Искане за снемане на парламентарния имунитет на г-н Януш Корвин-Мике (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

5.6. Искане за снемане на парламентарния имунитет на Теодорос Загоракис (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

5.7. Искане за консултиране с Европейския икономически и социален комитет относно „Подобряване на функционирането на Европейския съюз въз основа потенциала на Договора от Лисабон“ (член 137 от Правилника за дейността) (гласуване)

5.8. Искане за консултиране с Европейския икономически и социален комитет относно „Възможно развитие и адаптиране на съществуващата институционална структура на Европейския съюз“ (член 137 от Правилника за дейността) (гласуване)

5.9. Искане за консултиране с Комитета на регионите относно „Подобряване на функционирането на Европейския съюз въз основа потенциала на Договора от Лисабон“ (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

5.10. Искане за консултиране с Комитета на регионите относно „Възможно развитие и адаптиране на съществуващата институционална структура на Европейския съюз“ (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

5.11. Индекси, използвани като референтни показатели за целите на финансови инструменти и финансови договори ***I (гласуване)

5.12. Финансиране на развитието (гласуване)

5.13. По-безопасно здравно обслужване в Европа (гласуване)

5.14. Възможности за „зелен“ растеж за МСП (гласуване)
Правна информация - Политика за поверителност