Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 19. května 2015 - Štrasburk

5. Hlasování
CRE

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


5.1. Ochranná opatření stanovená v dohodě se Švýcarskou konfederací ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

5.2. Evropská úmluva o právní ochraně služeb s podmíněným přístupem a služeb tvořených podmíněným přístupem *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

5.3. Žádost, aby byl Viktor Uspaskich zbaven poslanecké imunity (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

5.4. Žádost, aby byl Jérôme Lavrilleux zbaven poslanecké imunity (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

5.5. Žádost, aby byl Janusz Korwin-Mikke zbaven poslanecké imunity (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

5.6. Žádost, aby byl Theodoros Zagorakis zbaven poslanecké imunity (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

5.7. Žádost o konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem na téma „Lepší fungování Evropské unie založené na potenciálu Lisabonské smlouvy“ (článek 137 jednacího řádu) (hlasování)

5.8. Žádost o konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem na téma „Možný vývoj a úpravy současné institucionální struktury Evropské unie“ (článek 137 jednacího řádu) (hlasování)

5.9. Žádost o konzultaci s Výborem regionů na téma „Lepší fungování Evropské unie založené na potenciálu Lisabonské smlouvy“ (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

5.10. Žádost o konzultaci s Výborem regionů na téma „Možný vývoj a úpravy současné institucionální struktury Evropské unie“ (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

5.11. Indexy používané jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách ***I (hlasování)

5.12. Financování rozvoje (hlasování)

5.13. Bezpečnější zdravotnictví v Evropě (hlasování)

5.14. Příležitosti v oblasti zeleného růstu pro MSP (hlasování)
Právní upozornění - Ochrana soukromí