Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 19. mai 2015 - Strasbourg

5. Hääletused
CRE

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


5.1. Šveitsi Konföderatsiooniga sõlmitud lepingus sätestatud kaitsemeetmed ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

5.2. Tingimusjuurdepääsul põhinevate või seda sisaldavate teenuste õiguskaitse Euroopa konventsioon *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

5.3. Viktor Uspaskichi parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

5.4. Jérôme Lavrilleux' parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

5.5. Janusz Korwin-Mikke parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

5.6. Theodoros Zagorakise parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

5.7. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega konsulteerimise taotlus teemal „Euroopa Liidu toimimise parandamine Lissaboni lepingu võimalusi kasutades” (kodukorra artikkel 137) (hääletus)

5.8. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega konsulteerimise taotlus teemal „Võimalikud muutused ja kohandused Euroopa Liidu praeguses institutsioonilises ülesehituses” (kodukorra artikkel 137) (hääletus)

5.9. Regioonide Komiteega konsulteerimise taotlus teemal „Euroopa Liidu toimimise parandamine Lissaboni lepingu võimalusi kasutades” (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

5.10. Regioonide Komiteega konsulteerimise taotlus teemal „Võimalikud muutused ja kohandused Euroopa Liidu praeguses institutsioonilises ülesehituses” (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

5.11. Finantsinstrumentide ja -lepingute puhul võrdlusalustena kasutatavad indeksid ***I (hääletus)

5.12. Arengu rahastamine (hääletus)

5.13. Ohutumad tervishoiuteenused Euroopas (hääletus)

5.14. VKEde säästva kasvu võimalused (hääletus)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika