Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/2220(INI)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A8-0054/2015

Rozpravy :

PV 19/05/2015 - 9
CRE 19/05/2015 - 9

Hlasování :

PV 21/05/2015 - 7.4
CRE 21/05/2015 - 7.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0213

Zápis
Úterý, 19. května 2015 - Štrasburk

9. Provádění společné bezpečnostní a obranné politiky – Financování společné bezpečnostní a obranné politiky – Bezpečnostní a obranná schopnost v Evropě (rozprava)
CRE

Zpráva o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky (na základě výroční zprávy Rady určené Evropskému parlamentu o společné zahraniční a bezpečnostní politice) [2014/2220(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Arnaud Danjean (A8-0054/2015)

Zpráva o financování společné bezpečnostní a obranné politiky [2014/2258(INI)] - Výbor pro zahraniční věci - Rozpočtový výbor. Zpravodajové: Eduard Kukan a Indrek Tarand (A8-0136/2015)

Zpráva o dopadu vývoje evropských trhů s obranným vybavením na bezpečnostní a obrannou schopnost v Evropě [2015/2037(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodajka: Ana Gomes (A8-0159/2015)

Arnaud Danjean, Eduard Kukan, Indrek Tarand a Ana Gomes uvedli zprávy.

Vystoupila Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku).

Vystoupili: Ildikó Gáll-Pelcz (navrhovatelka výboru IMCO), Georgios Kyrtsos za skupinu PPE, Ioan Mircea Paşcu za skupinu S&D, Anna Elżbieta Fotyga za skupinu ECR, Jozo Radoš za skupinu ALDE, Sabine Lösing za skupinu GUE/NGL, Bodil Valero za skupinu Verts/ALE, Janusz Korwin-Mikke – nezařazený poslanec, Michael Gahler, Tonino Picula, Charles Tannock, Anneli Jäätteenmäki, Pablo Iglesias, Reinhard Bütikofer, Jean-Luc Schaffhauser, Elmar Brok, Doru-Claudian Frunzulică, Marek Jurek, Fernando Maura Barandiarán, Javier Couso Permuy, Konstantinos Papadakis, Andrej Plenković, Marju Lauristin, David Campbell Bannerman, Florian Philippot, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Arnaud Danjean, Tunne Kelam, Victor Negrescu, Eleftherios Synadinos, Lorenzo Cesa, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil James Carver, a Afzal Khan.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ulrike LUNACEK
místopředsedkyně

Vystoupili: Sophie Montel, Alojz Peterle, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Ivan Jakovčić, Victor Boştinaru, Aymeric Chauprade, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Liisa Jaakonsaari, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jens Geier, Jeppe Kofod, Gilles Pargneaux, Jonás Fernández a Nicola Caputo.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Milan Zver, Michela Giuffrida, Ruža Tomašić, Petras Auštrevičius, Kostas Chrysogonos, Bronis Ropė a Gianluca Buonanno.

Vystoupili: Federica Mogherini, Arnaud Danjean, Indrek Tarand a Ana Gomes.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.4 zápisu ze dne 21.5.2015, bod 7.5 zápisu ze dne 21.5.2015 a bod 7.6 zápisu ze dne 21.5.2015.

PŘEDSEDNICTVÍ: Martin SCHULZ
předseda

Právní upozornění - Ochrana soukromí