Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2014/2220(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A8-0054/2015

Arutelud :

PV 19/05/2015 - 9
CRE 19/05/2015 - 9

Hääletused :

PV 21/05/2015 - 7.4
CRE 21/05/2015 - 7.4
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0213

Protokoll
Teisipäev, 19. mai 2015 - Strasbourg

9. Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamine - Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rahastamine - Euroopa julgeoleku- ja kaitsevõime (arutelu)
Istungi stenogramm

Raport ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamise kohta (vastavalt Euroopa Parlamendile esitatud nõukogu aastaaruandele ühise välis- ja julgeolekupoliitika kohta) [2014/2220(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Arnaud Danjean (A8-0054/2015)

Raport ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rahastamise kohta [2014/2258(INI)] - Väliskomisjon - Eelarvekomisjon. Kaasraportöörid: Eduard Kukan ja Indrek Tarand (A8-0136/2015)

Raport Euroopa kaitseturgude arengusuundade mõju kohta Euroopa julgeoleku- ja kaitsevõimele [2015/2037(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Ana Gomes (A8-0159/2015)

Arnaud Danjean, Eduard Kukan, Indrek Tarand ja Ana Gomes tutvustasid oma raporteid.

Sõna võttis Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ).

Sõna võtsid Ildikó Gáll-Pelcz (IMCO-komisjoni arvamuse koostaja), Georgios Kyrtsos fraktsiooni PPE nimel, Ioan Mircea Paşcu fraktsiooni S&D nimel, Anna Elżbieta Fotyga fraktsiooni ECR nimel, Jozo Radoš fraktsiooni ALDE nimel, Sabine Lösing fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bodil Valero fraktsiooni Verts/ALE nimel, Janusz Korwin-Mikke (fraktsioonilise kuuluvuseta), Michael Gahler, Tonino Picula, Charles Tannock, Anneli Jäätteenmäki, Pablo Iglesias, Reinhard Bütikofer, Jean-Luc Schaffhauser, Elmar Brok, Doru-Claudian Frunzulică, Marek Jurek, Fernando Maura Barandiarán, Javier Couso Permuy, Konstantinos Papadakis, Andrej Plenković, Marju Lauristin, David Campbell Bannerman, Florian Philippot, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Arnaud Danjean, Tunne Kelam, Victor Negrescu, Eleftherios Synadinos, Lorenzo Cesa, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas James Carver, ja Afzal Khan.

ISTUNGI JUHATAJA: Ulrike LUNACEK
asepresident

Sõna võtsid Sophie Montel, Alojz Peterle, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ivan Jakovčić, Victor Boştinaru, Aymeric Chauprade, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Liisa Jaakonsaari, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jens Geier, Jeppe Kofod, Gilles Pargneaux, Jonás Fernández ja Nicola Caputo.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Milan Zver, Michela Giuffrida, Ruža Tomašić, Petras Auštrevičius, Kostas Chrysogonos, Bronis Ropė ja Gianluca Buonanno.

Sõna võtsid Federica Mogherini, Arnaud Danjean, Indrek Tarand ja Ana Gomes.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 21.5.2015 protokollipunkt 7.421.5.2015 protokollipunkt 7.5 ja 21.5.2015 protokollipunkt 7.6.

ISTUNGI JUHATAJA: Martin SCHULZ
president

Õigusteave - Privaatsuspoliitika