Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2014/2220(INI)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

A8-0054/2015

Viták :

PV 19/05/2015 - 9
CRE 19/05/2015 - 9

Szavazatok :

PV 21/05/2015 - 7.4
CRE 21/05/2015 - 7.4
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0213

Jegyzőkönyv
2015. május 19., Kedd - Strasbourg

9. A közös biztonság- és védelempolitika végrehajtása – A közös biztonság- és védelempolitika finanszírozása – Európai biztonsági és védelmi képességek (vita)
CRE

Jelentés a közös biztonság- és védelempolitika végrehajtásáról (a Tanács által az Európai Parlament számára készített, a közös kül- és biztonságpolitikáról szóló éves jelentés alapján) [2014/2220(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Arnaud Danjean (A8-0054/2015)

Jelentés a közös biztonság- és védelempolitika finanszírozásáról [2014/2258(INI)] - Külügyi Bizottság - Költségvetési Bizottság. Előadók: Eduard Kukan és Indrek Tarand (A8-0136/2015)

Jelentés az európai védelmieszköz-piacokon alkalmazott fejlesztések hatásáról az európai biztonsági és védelmi képességekre [2015/2037(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Ana Gomes (A8-0159/2015)

Arnaud Danjean, Eduard Kukan, Indrek Tarand és Ana Gomes előterjesztik jelentéseiket.

Felszólal: Federica Mogherini (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője).

Felszólal: Ildikó Gáll-Pelcz (az IMCO bizottság véleményének előadója), Georgios Kyrtsos, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Ioan Mircea Paşcu, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Anna Elżbieta Fotyga, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Jozo Radoš, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Sabine Lösing, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bodil Valero, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Janusz Korwin-Mikke, független, Michael Gahler, Tonino Picula, Charles Tannock, Anneli Jäätteenmäki, Pablo Iglesias, Reinhard Bütikofer, Jean-Luc Schaffhauser, Elmar Brok, Doru-Claudian Frunzulică, Marek Jurek, Fernando Maura Barandiarán, Javier Couso Permuy, Konstantinos Papadakis, Andrej Plenković, Marju Lauristin, David Campbell Bannerman, Florian Philippot, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Arnaud Danjean, Tunne Kelam, Victor Negrescu, Eleftherios Synadinos, Lorenzo Cesa, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: James Carver, és Afzal Khan.

ELNÖKÖL:
Ulrike LUNACEK alelnök

Felszólal: Sophie Montel, Alojz Peterle, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ivan Jakovčić, Victor Boştinaru, Aymeric Chauprade, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Liisa Jaakonsaari, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jens Geier, Jeppe Kofod, Gilles Pargneaux, Jonás Fernández és Nicola Caputo.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Milan Zver, Michela Giuffrida, Ruža Tomašić, Petras Auštrevičius, Kostas Chrysogonos, Bronis Ropė és Gianluca Buonanno.

Felszólal: Federica Mogherini, Arnaud Danjean, Indrek Tarand és Ana Gomes.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.5.21-i jegyzőkönyv, 7.4. pont , 2015.5.21-i jegyzőkönyv, 7.5. pont és 2015.5.21-i jegyzőkönyv, 7.6. pont .

ELNÖKÖL:
Martin SCHULZ elnök

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat