Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2014/2220(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

A8-0054/2015

Debatai :

PV 19/05/2015 - 9
CRE 19/05/2015 - 9

Balsavimas :

PV 21/05/2015 - 7.4
CRE 21/05/2015 - 7.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0213

Protokolas
Antradienis, 2015 m. gegužės 19 d. - Strasbūras

9. Bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimas - Bendros saugumo ir gynybos politikos finansavimas - Saugumas ir gynybos pajėgumai Europoje (diskusijos)
CRE

Pranešimas dėl bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo (pagal Tarybos metinį pranešimą Europos Parlamentui dėl bendros užsienio ir saugumo politikos) [2014/2220(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Arnaud Danjean (A8-0054/2015)

Pranešimas dėl bendros saugumo ir gynybos politikos finansavimo [2014/2258(INI)] - Užsienio reikalų komitetas - Biudžeto komitetas. Pranešėjai: Eduard Kukan ir Indrek Tarand (A8-0136/2015)

Pranešimas dėl pokyčių Europos gynybos rinkose poveikio saugumui ir gynybos pajėgumams Europoje [2015/2037(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėja: Ana Gomes (A8-0159/2015)

Arnaud Danjean, Eduard Kukan, Indrek Tarand ir Ana Gomes pristatė savo pranešimus.

Kalbėjo Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė).

Kalbėjo: Ildikó Gáll-Pelcz (IMCO komiteto nuomonės referentė), Georgios Kyrtsos PPE frakcijos vardu, Ioan Mircea Paşcu S&D frakcijos vardu, Anna Elżbieta Fotyga ECR frakcijos vardu, Jozo Radoš ALDE frakcijos vardu, Sabine Lösing GUE/NGL frakcijos vardu, Bodil Valero Verts/ALE frakcijos vardu, Janusz Korwin-Mikke, , nepriklausomas Parlamento narys, Michael Gahler, Tonino Picula, Charles Tannock, Anneli Jäätteenmäki, Pablo Iglesias, Reinhard Bütikofer, Jean-Luc Schaffhauser, Elmar Brok, Doru-Claudian Frunzulică, Marek Jurek, Fernando Maura Barandiarán, Javier Couso Permuy, Konstantinos Papadakis, Andrej Plenković, Marju Lauristin, David Campbell Bannerman, Florian Philippot (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Arnaud Danjean), Tunne Kelam, Victor Negrescu, Eleftherios Synadinos, Lorenzo Cesa (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė James Carver) ir Afzal Khan.

PIRMININKAVO: Ulrike LUNACEK
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Sophie Montel, Alojz Peterle (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Ivan Jakovčić), Victor Boştinaru, Aymeric Chauprade(taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Liisa Jaakonsaari), Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jens Geier, Jeppe Kofod, Gilles Pargneaux, Jonás Fernández ir Nicola Caputo.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Milan Zver, Michela Giuffrida, Ruža Tomašić, Petras Auštrevičius, Kostas Chrysogonos, Bronis Ropė ir Gianluca Buonanno.

Kalbėjo: Federica Mogherini, Arnaud Danjean, Indrek Tarand ir Ana Gomes.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2015 05 21 protokolo 7.4 punktas, 2015 05 21 protokolo 7.5 punktas ir 2015 05 21 protokolo 7.6 punktas.

PIRMININKAVO: Martin SCHULZ
Pirmininkas

Teisinė informacija - Privatumo politika