Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/2220(INI)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A8-0054/2015

Debatten :

PV 19/05/2015 - 9
CRE 19/05/2015 - 9

Stemmingen :

PV 21/05/2015 - 7.4
CRE 21/05/2015 - 7.4
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0213

Notulen
Dinsdag 19 mei 2015 - Straatsburg

9. Tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid - Financiering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid - De veiligheids- en defensiecapaciteiten in Europa (debat)
CRE

Verslag over de tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (op basis van het jaarverslag van de Raad aan het Europees Parlement over het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid) [2014/2220(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Arnaud Danjean (A8-0054/2015)

Verslag over de financiering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid [2014/2258(INI)] - Commissie buitenlandse zaken - Begrotingscommissie. Rapporteurs: Eduard Kukan en Indrek Tarand (A8-0136/2015)

Verslag over de gevolgen van de ontwikkelingen op de Europese defensiemarkten voor de veiligheids- en defensiecapaciteiten in Europa [2015/2037(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Ana Gomes (A8-0159/2015)

Arnaud Danjean, Eduard Kukan, Indrek Tarand en Ana Gomes leiden hun verslagen in.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid).

Het woord wordt gevoerd door Ildikó Gáll-Pelcz (rapporteur voor advies van de Commissie IMCO), Georgios Kyrtsos, namens de PPE-Fractie, Ioan Mircea Paşcu, namens de S&D-Fractie, Anna Elżbieta Fotyga, namens de ECR-Fractie, Jozo Radoš, namens de ALDE-Fractie, Sabine Lösing, namens de GUE/NGL-Fractie, Bodil Valero, namens de Verts/ALE-Fractie, Janusz Korwin-Mikke, niet-fractiegebonden lid, Michael Gahler, Tonino Picula, Charles Tannock, Anneli Jäätteenmäki, Pablo Iglesias, Reinhard Bütikofer, Jean-Luc Schaffhauser, Elmar Brok, Doru-Claudian Frunzulică, Marek Jurek, Fernando Maura Barandiarán, Javier Couso Permuy, Konstantinos Papadakis, Andrej Plenković, Marju Lauristin, David Campbell Bannerman, Florian Philippot, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Arnaud Danjean, Tunne Kelam, Victor Negrescu, Eleftherios Synadinos, Lorenzo Cesa, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van James Carver, en Afzal Khan.

VOORZITTER: Ulrike LUNACEK
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Sophie Montel, Alojz Peterle, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ivan Jakovčić, Victor Boştinaru, Aymeric Chauprade, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Liisa Jaakonsaari, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jens Geier, Jeppe Kofod, Gilles Pargneaux, Jonás Fernández en Nicola Caputo.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Milan Zver, Michela Giuffrida, Ruža Tomašić, Petras Auštrevičius, Kostas Chrysogonos, Bronis Ropė en Gianluca Buonanno.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini, Arnaud Danjean, Indrek Tarand en Ana Gomes.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.4 van de notulen van 21.5.2015, punt 7.5 van de notulen van 21.5.2015 en punt 7.6 van de notulen van 21.5.2015.

VOORZITTER: Martin SCHULZ
Voorzitter

Juridische mededeling - Privacybeleid