Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/2220(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A8-0054/2015

Dezbateri :

PV 19/05/2015 - 9
CRE 19/05/2015 - 9

Voturi :

PV 21/05/2015 - 7.4
CRE 21/05/2015 - 7.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0213

Proces-verbal
Marţi, 19 mai 2015 - Strasbourg

9. Punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune - Finanţarea politicii de securitate şi apărare comune - Capabilitățile de securitate și apărare în Europa (dezbatere)
Stenograma

Raport referitor la punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune (pe baza Raportului anual al Consiliului către Parlamentul European privind politica externă și de securitate comună) [2014/2220(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Arnaud Danjean (A8-0054/2015)

Raport referitor la finanțarea politicii de securitate și apărare comune [2014/2258(INI)] - Comisia pentru afaceri externe - Comisia pentru bugete. Raportori: Eduard Kukan și Indrek Tarand (A8-0136/2015)

Raport referitor la influența evoluțiilor de pe piețele europene de apărare asupra capabilităților de securitate și apărare în Europa [2015/2037(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: Ana Gomes (A8-0159/2015)

Arnaud Danjean, Eduard Kukan, Indrek Tarand și Ana Gomes își prezintă rapoartele.

A intervenit Federica Mogherini (Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate).

Au intervenit: Ildikó Gáll-Pelcz (raportoarea pentru aviz a Comisiei IMCO), Georgios Kyrtsos, în numele Grupului PPE, Ioan Mircea Paşcu, în numele Grupului S&D, Anna Elżbieta Fotyga, în numele Grupului ECR, Jozo Radoš, în numele Grupului ALDE, Sabine Lösing, în numele Grupului GUE/NGL, Bodil Valero, în numele Grupului Verts/ALE, Janusz Korwin-Mikke, neafiliat, Michael Gahler, Tonino Picula, Charles Tannock, Anneli Jäätteenmäki, Pablo Iglesias, Reinhard Bütikofer, Jean-Luc Schaffhauser, Elmar Brok, Doru-Claudian Frunzulică, Marek Jurek, Fernando Maura Barandiarán, Javier Couso Permuy, Konstantinos Papadakis, Andrej Plenković, Marju Lauristin, David Campbell Bannerman, Florian Philippot, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Arnaud Danjean, Tunne Kelam, Victor Negrescu, Eleftherios Synadinos, Lorenzo Cesa, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către James Carver, și Afzal Khan.

A PREZIDAT: Ulrike LUNACEK
Vicepreședintă

Au intervenit: Sophie Montel, Alojz Peterle, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ivan Jakovčić, Victor Boştinaru, Aymeric Chauprade, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de Liisa Jaakonsaari, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jens Geier, Jeppe Kofod, Gilles Pargneaux, Jonás Fernández și Nicola Caputo.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Milan Zver, Michela Giuffrida, Ruža Tomašić, Petras Auštrevičius, Kostas Chrysogonos, Bronis Ropė și Gianluca Buonanno.

Au intervenit: Federica Mogherini, Arnaud Danjean, Indrek Tarand și Ana Gomes.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.4 al PV din 21.5.2015, punctul 7.5 al PV din 21.5.2015 și punctul 7.6 al PV din 21.5.2015.

A PREZIDAT: Martin SCHULZ
Președinte

Aviz juridic - Politica de confidențialitate