Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2220(INI)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A8-0054/2015

Rozpravy :

PV 19/05/2015 - 9
CRE 19/05/2015 - 9

Hlasovanie :

PV 21/05/2015 - 7.4
CRE 21/05/2015 - 7.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0213

Zápisnica
Utorok, 19. mája 2015 - Štrasburg

9. Uplatňovanie spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky - Financovanie spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky - Bezpečnostné a obranné spôsobilosti v Európe (rozprava)
CRE

Správa o uplatňovaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (podľa výročnej správy Rady Európskemu parlamentu o spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike) [2014/2220(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Arnaud Danjean (A8-0054/2015)

Správa o financovaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky [2014/2258(INI)] - Výbor pre zahraničné veci - Výbor pre rozpočet. Spravodajcovia: Eduard Kukan a Indrek Tarand (A8-0136/2015)

Správa o vplyve vývoja na európskych trhoch v oblasti obrany na bezpečnostné a obranné spôsobilosti v Európe [2015/2037(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajkyňa: Ana Gomes (A8-0159/2015)

Arnaud Danjean, Eduard Kukan, Indrek Tarand a Ana Gomes uviedli svoje správy.

V rozprave vystúpila Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci).

Vystúpili títo poslanci: Ildikó Gáll-Pelcz (spravodajkyňa výboru IMCO požiadaného o stanovisko), Georgios Kyrtsos v mene skupiny PPE, Ioan Mircea Paşcu v mene skupiny S&D, Anna Elżbieta Fotyga v mene skupiny ECR, Jozo Radoš v mene skupiny ALDE, Sabine Lösing v mene skupiny GUE/NGL, Bodil Valero v mene skupiny Verts/ALE, Janusz Korwin-Mikke – nezaradený poslanec, Michael Gahler, Tonino Picula, Charles Tannock, Anneli Jäätteenmäki, Pablo Iglesias, Reinhard Bütikofer, Jean-Luc Schaffhauser, Elmar Brok, Doru-Claudian Frunzulică, Marek Jurek, Fernando Maura Barandiarán, Javier Couso Permuy, Konstantinos Papadakis, Andrej Plenković, Marju Lauristin, David Campbell Bannerman, Florian Philippot, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Arnaud Danjean, Tunne Kelam, Victor Negrescu, Eleftherios Synadinos, Lorenzo Cesa, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil James Carver, a Afzal Khan.

PREDSEDNÍCTVO: Ulrike LUNACEK
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Sophie Montel, Alojz Peterle, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ivan Jakovčić, Victor Boştinaru, Aymeric Chauprade, ktorý odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Liisa Jaakonsaari, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jens Geier, Jeppe Kofod, Gilles Pargneaux, Jonás Fernández a Nicola Caputo.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Milan Zver, Michela Giuffrida, Ruža Tomašić, Petras Auštrevičius, Kostas Chrysogonos, Bronis Ropė a Gianluca Buonanno.

Vystúpili: Federica Mogherini, Arnaud Danjean, Indrek Tarand a Ana Gomes.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.4 zápisnice zo dňa 21.5.2015, bod 7.5 zápisnice zo dňa 21.5.2015 a bod 7.6 zápisnice zo dňa 21.5.2015.

PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia