Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 19. mai 2015 - Strasbourg

10. Olukord Ungaris (arutelu)
Istungi stenogramm

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Olukord Ungaris (2015/2700(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (nõukogu eesistuja) ja Frans Timmermans (komisjoni esimene asepresident) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, Gianni Pittella fraktsiooni S&D nimel, István Ujhelyi, kes sinist kaarti tõstes esitas küsimuse Manfred Weberile, kes vastas sellele, Ildikó Gáll-Pelcz, kes sinist kaarti tõstes esitas küsimuse Gianni Pittellale, kes vastas sellele (president täpsustas küsimust, mille sinist kaarti tõestes oli esitanud Ildikó Gáll-Pelcz), Timothy Kirkhope fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Péter Niedermüller, Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bill Etheridge, Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel, Rebecca Harms fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Zdzisław Krasnodębski, Laura Ferrara fraktsiooni EFDD nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas József Szájer, ja Zoltán Balczó (fraktsioonilise kuuluvuseta), kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Daniele Viotti.

Sõna võttis Viktor Orbán (Ungari peaminister).

Sõna võtsid Esteban González Pons, Péter Niedermüller, Guy Verhofstadt, Judith Sargentini, Georg Mayer, József Szájer, Josef Weidenholzer, Louis Michel, Ulrike Lunacek, Csaba Sógor, István Ujhelyi, Cecilia Wikström, Benedek Jávor, Kinga Gál ja Pedro Silva Pereira.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Marijana Petir, Boris Zala, Marek Jurek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ernest Maragall ja Ignazio Corrao.

Sõna võttis Viktor Orbán.

Sõna võtsid David Borrelli fraktsiooni EFDD nimel, Rebecca Harms fraktsiooni Verts/ALE nimel, Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, Timothy Kirkhope fraktsiooni ECR nimel, Gianni Pittella fraktsiooni S&D nimel, ja Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel.

Sõna võtsid Frans Timmermans ja Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: juuni I osaistungjärgul.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika