Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 19 mei 2015 - Straatsburg

10. Situatie in Hongarije (debat)
Volledige verslagen

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Situatie in Hongarije (2015/2700(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (fungerend voorzitter van de Raad) en Frans Timmermans (eerste vicevoorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, Gianni Pittella, namens de S&D-Fractie, István Ujhelyi, om een "blauwe kaart"-vraag te stellen aan Manfred Weber, die hierop ingaat, Ildikó Gáll-Pelcz, om een "blauwe kaart"-vraag te stellen aan Gianni Pittella, die hierop ingaat (de Voorzitter geeft nadere uitleg over de "blauwe kaart"-vraag van Ildikó Gáll-Pelcz), Timothy Kirkhope, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Péter Niedermüller, Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bill Etheridge, Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Zdzisław Krasnodębski, Laura Ferrara, namens de EFDD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van József Szájer, en Zoltán Balczó, niet-fractiegebonden lid, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Daniele Viotti.

Het woord wordt gevoerd door Viktor Orbán (premier van Hongarije).

Het woord wordt gevoerd door Esteban González Pons, Péter Niedermüller, Guy Verhofstadt, Judith Sargentini, Georg Mayer, József Szájer, Josef Weidenholzer, Louis Michel, Ulrike Lunacek, Csaba Sógor, István Ujhelyi, Cecilia Wikström, Benedek Jávor, Kinga Gál en Pedro Silva Pereira.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Marijana Petir, Boris Zala, Marek Jurek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ernest Maragall en Ignazio Corrao.

Het woord wordt gevoerd door Viktor Orbán.

Het woord wordt gevoerd door David Borrelli, namens de EFDD-Fractie, Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, Timothy Kirkhope, namens de ECR-Fractie, Gianni Pittella, namens de S&D-Fractie, en Manfred Weber, namens de PPE-Fractie.

Het woord wordt gevoerd door Frans Timmermans en Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: vergaderperiode van juni.

Juridische mededeling - Privacybeleid