Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 19 maja 2015 r. - Strasburg

10. Sytuacja na Węgrzech (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenia Rady i Komisji: Sytuacja na Węgrzech (2015/2700(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (urzędująca przewodnicząca Rady) i Frans Timmermans (pierwszy wiceprzewodniczący Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Gianni Pittella w imieniu grupy S&D, István Ujhelyi, aby zadać pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki Manfredowi Weberowi, który udzielił odpowiedzi, Ildikó Gáll-Pelcz, aby zadać pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki Gianniemu Pittelli, który udzielił odpowiedzi (Przewodniczący udzielił wyjaśnień dotyczących pytania zadanego przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ildikó Gáll-Pelcz), Timothy Kirkhope w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Pétera Niedermüllera, Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Billa Etheridge'a, Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Zdzisława Krasnodębskiego, Laura Ferrara w imieniu grupy EFDD, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Józsefa Szájera, i Zoltán Balczó niezrzeszony, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Daniele Viottiego.

Głos zabrał Viktor Orbán (premier Węgier).

Głos zabrali: Esteban González Pons, Péter Niedermüller, Guy Verhofstadt, Judith Sargentini, Georg Mayer, József Szájer, Josef Weidenholzer, Louis Michel, Ulrike Lunacek, Csaba Sógor, István Ujhelyi, Cecilia Wikström, Benedek Jávor, Kinga Gál i Pedro Silva Pereira.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Marijana Petir, Boris Zala, Marek Jurek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ernest Maragall i Ignazio Corrao.

Głos zabrał Viktor Orbán.

Głos zabrali: David Borrelli w imieniu grupy EFDD, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Timothy Kirkhope w imieniu grupy ECR, Gianni Pittella w imieniu grupy S&D, i Manfred Weber w imieniu grupy PPE.

Głos zabrali: Frans Timmermans i Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: I czerwcowa sesja miesięczna.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności