Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 19. mája 2015 - Štrasburg

10. Situácia v Maďarsku (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenia Rady a Komisie: Situácia v Maďarsku (2015/2700(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (úradujúca predsedníčka Rady) a Frans Timmermans (prvý podpredseda Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, Gianni Pittella v mene skupiny S&D, István Ujhelyi, aby zdvihnutím modrej karty položil otázku Manfredovi Weberovi, ktorý odpovedal na otázku, Ildikó Gáll-Pelcz, aby zdvihnutím modrej karty položila otázku Giannimu Pittellovi, ktorý odpovedal na otázku (predseda uviedol spresňujúce informácie k otázke, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Ildikó Gáll-Pelcz), Timothy Kirkhope v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Péter Niedermüller, Sophia in 't Veld v mene skupiny ALDE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bill Etheridge, Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL, Rebecca Harms v mene skupiny Verts/ALE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Zdzisław Krasnodębski, Laura Ferrara v mene skupiny EFDD, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil József Szájer, a Zoltán Balczó – nezaradený poslanec, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Daniele Viotti.

V rozprave vystúpil Viktor Orbán (premiér Maďarska).

Vystúpili títo poslanci: Esteban González Pons, Péter Niedermüller, Guy Verhofstadt, Judith Sargentini, Georg Mayer, József Szájer, Josef Weidenholzer, Louis Michel, Ulrike Lunacek, Csaba Sógor, István Ujhelyi, Cecilia Wikström, Benedek Jávor, Kinga Gál a Pedro Silva Pereira.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Marijana Petir, Boris Zala, Marek Jurek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ernest Maragall a Ignazio Corrao.

V rozprave vystúpil Viktor Orbán.

Vystúpili títo poslanci: David Borrelli v mene skupiny EFDD, Rebecca Harms v mene skupiny Verts/ALE, Gabriele Zimmer v mene skupiny GUE/NGL, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, Timothy Kirkhope v mene skupiny ECR, Gianni Pittella v mene skupiny S&D a Manfred Weber v mene skupiny PPE.

Vystúpili: Frans Timmermans a Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: Počas prvej júnovej plenárnej schôdze.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia