Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 19 май 2015 г. - Страсбург

11. Избиране на заместник-председател (внасяне на кандидатури)
Пълни стенографски протоколи

Председателят съобщи, че в съответствие с член 15 от Правилника за дейността е получил следните кандидатури за вакантното място на заместник-председател на Европейския парламент:

- за групата EFDD: Fabio Massimo Castaldo

- за групата ALDE: Anneli Jäätteenmäki.

Изборът ще се състои на следващия ден, сряда, 20 май 2015 г., в 12 часа (точка 10.1 от протокола от 20.5.2015 г).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ildikó GÁLL-PELCZ
Заместник-председател

Правна информация - Политика за поверителност