Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 19. května 2015 - Štrasburk

11. Volba místopředsedy Evropského parlamentu (předložení nominací)
Doslovné záznamy

Předseda v souladu s článkem 15 jednacího řádu oznámil, že obdržel tyto nominace na uvolněné místo místopředsedy Evropského parlamentu:

- za skupinu EFDD: Fabio Massimo Castaldo

- za skupinu ALDE: Anneli Jäätteenmäki.

Voba se bude konat zítra, ve středu 20. května 2015 ve 12:00 (bod 10.1 zápisu ze dne 20.5.2015).

PŘEDSEDNICTVÍ: Ildikó GÁLL-PELCZ
místopředsedkyně

Právní upozornění - Ochrana soukromí