Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 19 Μαΐου 2015 - Στρασβούργο

11. Εκλογή Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (κατάθεση υποψηφιοτήτων)
Πλήρη Πρακτικά

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Κανονισμού, ότι παρέλαβε τις ακόλουθες υποψηφιότητες για την χηρεύουσα θέση Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου:

- για την Ομάδα EFDD: Fabio Massimo Castaldo

- για την Ομάδα ALDE: Anneli Jäätteenmäki.

Η εκλογή θα διεξαχθεί αύριο, Τετάρτη 20 Μαΐου 2015, στις 12 το μεσημέρι (σημείο 10.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.5.2015).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ildikó GÁLL-PELCZ
Αντιπρόεδρος

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου