Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 19 mei 2015 - Straatsburg

11. Verkiezing van een ondervoorzitter van het Europees Parlement (indiening van voordrachten)
CRE

De Voorzitter deelt, overeenkomstig artikel 15 van het Reglement, mede de volgende voordrachten voor de vacante post van ondervoorzitter van het Europees Parlement te hebben ontvangen:

- voor de EFDD-Fractie: Fabio Massimo Castaldo

- voor de ALDE-Fractie: Anneli Jäätteenmäki.

De stemming vindt plaats op woensdag 20 mei 2015 om 12.00 uur (punt 10.1 van de notulen van 20.5.2015).

VOORZITTER: Ildikó GÁLL-PELCZ
Ondervoorzitter

Juridische mededeling - Privacybeleid