Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 19. mája 2015 - Štrasburg

11. Voľba podpredsedu (dépôt des candidatures)
CRE

Predseda oznámil, že v súlade s článkom 15 rokovacieho poriadku mu boli predložené mená nasledujúcich kandidátov na voľné miesto podpredsedu Európskeho parlamentu:

– za skupinu EFDD: Fabio Massimo Castaldo

– za skupinu ALDE: Anneli Jäätteenmäki.

Voľba sa bude konať v nasledujúci deň, v stredu 20. mája 2015 o 12.00 hod (bod 10.1 zápisnice zo dňa 20.5.2015).

PREDSEDNÍCTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsedníčka

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia