Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 19. května 2015 - Štrasburk

12. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Předsedající vystoupila s tímto sdělením:

doporučení výboru AGRI nevyslovit námitku k nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 27. dubna 2015, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (C(2015)02802 – 2015/2673(DEA)) (B8-0439/2015) bylo oznámeno na plenárním zasedání v pondělí 18. května 2015 (bod 11 zápisu ze dne 18.5.2015).

Proti tomuto doporučení nebyla vyslovena žádná námitka ve lhůtě dvaceti čtyř hodin stanovené čl. 105 odst. 6 jednacího řádu.

Toto doporučení se tudíž považuje za schválené a rozhodnutí bude zveřejněno v textech přijatých na nadcházejícím denním zasedání ve středu 20. května 2015.

Právní upozornění - Ochrana soukromí