Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 19. mai 2015 - Strasbourg

12. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)

Juhataja andis teada järgmist:

AGRI-komisjoni soovitus mitte esitada vastuväiteid komisjoni 27. aprilli 2015. aasta delegeeritud määrusele, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013(Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta) I lisa (C(2015)02802 – 2015/2673(DEA)) (B8-0439/2015), oli tehtud teatavaks 18. mai 2015. aasta täiskogu istungil (18.5.2015 protokollipunkt 11).

Selle soovituse kohta ei ole esitatud kodukorra artikli 105 lõikes 6 kehtestatud 24-tunnise tähtaja jooksul ühtegi vastuväidet.

Seepärast loeti soovitus vastuvõetuks ja otsus avaldatakse kolmapäeva, 20. mai 2015. aasta istungil vastuvõetud tekstide hulgas.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika