Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 19. toukokuuta 2015 - Strasbourg

12. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)

Puhemies antoi seuraavan tiedonannon:

AGRI-valiokunnan suositus päätökseksi olla vastustamatta 27. huhtikuuta 2015 annettua komission delegoitua asetusta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1305/2013 liitteen I muuttamisesta (C(2015)02802 – 2015/2673(DEA)) (B8-0439/2015) annettiin tiedoksi täysistunnossa maanantaina 18. toukokuuta 2015 (istunnon pöytäkirja 18.5.2015, kohta 11).

Yhtään tätä suositusta koskevaa vastalausetta ei ole esitetty työjärjestyksen 105 artiklassa määrätyssä 24 tunnin määräajassa.

Tämä suositus katsotaan täten hyväksytyksi ja päätös julkaistaan huomenna keskiviikkona 20. toukokuuta 2015 pidettävän istunnon Hyväksytyissä teksteissä.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö