Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 19 maja 2015 r. - Strasburg

12. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)

Przewodnicząca wygłosiła następujący komunikat:

Zalecenie komisji AGRI w sprawie niewnoszenia sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 27 kwietnia 2015 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (C(2015)02802 – 2015/2673(DEA)) (B8-0439/2015) zostało ogłoszone na posiedzeniu plenarnym w poniedziałek 18 maja 2015 r. (pkt 11 protokołu z dnia 18.5.2015).

W terminie 24 godzin określonym w art. 105 ust. 6 Regulaminu nie zgłoszono sprzeciwu wobec zalecenia.

W związku z tym zalecenie zostaje uznane za przyjęte, a decyzja zostanie opublikowana w „Tekstach przyjętych” posiedzenia, które odbędzie się jutro, w środę 20 maja 2015 r.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności