Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 19 mai 2015 - Strasbourg

12. Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

Președinta a făcut următoarea comunicare:

Recomandarea comisiei AGRI de a nu obiecta la regulamentul delegat al Comisiei din 27 aprilie 2015 de modificare a anexei I a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (C(2015)02802 – 2015/2673(DEA)) (B8-0439/2015) a fost anunțată în ședința plenară de luni 18 mai 2015 (punctul 11 al PV din 18.5.2015).

Nu s-a exprimat nicio opoziție la prezenta recomandare în termenul de 24 de ore stabilit la articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură.

În consecință, această recomandare se consideră aprobată, iar hotărârea va fi publicată în „Textele adoptate” ale ședinței de mâine, miercuri 20 mai 2015.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate