Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 19. mája 2015 - Štrasburg

12. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Predsedníčka vystúpila s týmto oznámením:

Odporúčanie výboru AGRI nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie z 27. apríla 2015, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (C(2015)02802 – 2015/2673(DEA)) (B8-0439/2015), bolo oznámené na plenárnom rokovaní v pondelok 18. mája 2015 (bod 11 zápisnice zo dňa 18.5.2015).

Proti tomuto odporúčaniu nebola v lehote 24 hodín stanovenej v článku 105 ods. 6 rokovacieho poriadku vznesená žiadna námietka.

Odporúčanie sa teda považuje za schválené a rozhodnutie bude uverejnené v prijatých textoch z rokovania, ktoré sa uskutoční v nasledujúci deň, v stredu 20. mája 2015.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia